This site is under development, some of the functionalities may not work properly.
Anonymous
in Intellectual Property Law
Asked May 10, 2017

Luật Sở hữu trí tuệ - Yếu tố xâm phạm kiểu dáng công nghiệp

 • 1 Answer
 • 255 Views

Công ty tôi là một doanh nghiệp sản xuất nước uống đóng chai và đã được cấp văn bằng bảo hộ kiểu dáng công nghiệp cho mẫu chai nước. Gần đây, chúng tôi nhận thấy công ty A đã thu mua lại những chai nước qua sử dụng của chúng tôi, sau đó thay nhãn hiệu và đóng nước của công ty này vào. Tôi xin hỏi việc làm của công ty A có đúng hay không? Làm thế nào để chúng tôi chứng minh chai nước của công ty A đã vi phạm?

Answer 1

Theo quy định pháp luật Việt Nam hiện hành, trong trường hợp này, công ty A đã có hành vi xâm phạm quyền đối với kiểu dáng công nghiệp là mẫu chai nước của quý công ty. Cụ thể, căn cứ theo quy định tại Khoản 1 Điều 126 Văn bản hợp nhất số 19/VBHN-VPQH năm 2013 hợp nhất Luật Sở hữu trí tuệ (“Văn bản hợp nhất 19/VBHN-VPQH năm 2013”):

Điều 126. Hành vi xâm phạm quyền đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí

Các hành vi sau đây bị coi là xâm phạm quyền của chủ sở hữu sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí:

1. Sử dụng sáng chế được bảo hộ, kiểu dáng công nghiệp được bảo hộ hoặc kiểu dáng công nghiệp không khác biệt đáng kể với kiểu dáng đó, thiết kế bố trí được bảo hộ hoặc bất kỳ phần nào có tính nguyên gốc của thiết kế bố trí đó trong thời hạn hiệu lực của văn bằng bảo hộ mà không được phép của chủ sở hữu.”

Theo đó, mặc dù công ty A đã thay nhãn hiệu nhưng thực chất công ty công ty A đã có hành vi sử dụng chai nước được cấp văn bằng bảo hộ kiểu dáng công nghiệp của quý công ty mà không được phép của quý công ty. Do đó, việc làm của công ty A là không đúng với quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, Điều 10 Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BKHCN năm 2013 hợp nhất Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và quản lý Nhà nước về sở hữu trí tuệ (“Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BKHCN năm 2014”) có quy định về yếu tố xâm phạm quyền đối với kiểu dáng công nghiệp, cụ thể:

Điều 10. Yếu tố xâm phạm quyền đối với kiểu dáng công nghiệp

1. Yếu tố xâm phạm quyền đối với kiểu dáng công nghiệp là sản phẩm hoặc phần của sản phẩm mà hình dáng bên ngoài không khác biệt đáng kể với kiểu dáng công nghiệp được bảo hộ.

2. Căn cứ để xác định yếu tố xâm phạm quyền đối với kiểu dáng công nghiệp là phạm vi bảo hộ kiểu dáng công nghiệp được xác định theo Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp.

3. Sản phẩm, phần sản phẩm bị coi là yếu tố xâm phạm quyền đối với kiểu dáng công nghiệp thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Trên sản phẩm hoặc phần sản phẩm bị xem xét, kể cả trường hợp đã được cấp Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp, có tập hợp các đặc điểm tạo dáng hợp thành một tổng thể là bản sao hoặc về bản chất là bản sao (gần như không thể phân biệt được sự khác biệt) của kiểu dáng công nghiệp của chủ sở hữu khác đã được bảo hộ mà không được sự đồng ý của người đó;

b) Trên sản phẩm hoặc phần sản phẩm bị xem xét có tập hợp các đặc điểm tạo dáng hợp thành một tổng thể là bản sao hoặc về bản chất là bản sao của kiểu dáng công nghiệp của ít nhất một sản phẩm trong bộ sản phẩm được bảo hộ của người khác.

4. Kiểu dáng công nghiệp của một sản phẩm (phần sản phẩm) chỉ bị coi là không khác biệt đáng kể với kiểu dáng công nghiệp được bảo hộ theo quy định tại khoản 1 Điều này khi kiểu dáng công nghiệp đó là bản sao hoặc về bản chất là bản sao của kiểu dáng công nghiệp đã được bảo hộ.”

Với quy định trên, quý công ty có thể dựa vào các căn cứ sau khi xác định hành vi vi phạm của công ty A:

 • Chủ thể thực hiện hành vi vi phạm: công ty A thực hiện hành vi sử dụng trái phép kiểu dáng công nghiệp thuộc sở hữu của quý công ty nhằm mục tiêu lợi nhuận.
 • Căn cứ vào Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp đã được cấp cho mẫu chai nước của quý công ty, chứng minh mẫu chai nước của công ty A thực chất là mẫu chai do quý công ty sản xuất nhưng đã được công ty A thu mua và dán nhãn khác. 
 • Yếu tố xâm phạm: chai nước do công ty A sử dụng để sản xuất nước uống đóng chai là bản sao của kiểu dáng công nghiệp được bảo hộ nhưng chưa được sự cho phép của quý công ty.
 • Hành vi xâm phạm quyền đối với kiểu dáng công nghiệp của công ty A được thực hiện trên lãnh thổ mà kiểu dáng công nghiệp được bảo hộ, trong trường hợp này là Việt Nam.
 • Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình.Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

  Ghi chú:

  Văn bản hợp nhất Luật Sở hữu trí tuệ

  Văn bản hợp nhất số 19/VBHN-VPQH năm 2013 hợp nhất Luật Sở hữu trí tuệ, hợp nhất:

  • Luật sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Quốc hội, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2006;
  • Luật số 36/2009/QH12 ngày 19 tháng 6 năm 2009 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sở hữu trí tuệ, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2010.

  Văn bản hợp nhất Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và quản lý Nhà nước về sở hữu trí tuệ

  Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BKHCN năm 2013 hợp nhất Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và quản lý Nhà nước về sở hữu trí tuệ, hợp nhất:

  • Nghị định số 105/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ, có hiệu lực kể từ ngày 21 tháng 10 năm 2006;
  • Nghị định số 119/2010/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 105/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ, có hiệu lực kể từ ngày 20 tháng 02 năm 2011.
  Agree Comment 0 Agrees almost 4 years ago

  Please Login or Register to Submit Answer

  Directory ads
  Need to talk to a lawyer?

  Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.