This site is under development, some of the functionalities may not work properly.
Anonymous
in Intellectual Property Law
Asked July 20, 2017

Luật Sở hữu trí tuệ - Hành vi xâm phạm quyền tác giả

  • 1 Answer
  • 267 Views

Trung tâm anh ngữ của tôi có tạo một trang Facebook, toàn bộ nội dung và hình ảnh tự sáng tạo theo mẫu thiết kế riêng thống nhất của mình. Nhưng có một số trang tiếng Anh gần đây ăn cắp hình ảnh và nội dung của mình, chia sẻ lại không dẫn nguồn. Cho hỏi hành động này có bị quy vào xâm phạm bản quyển? Và những nội dung trên Facebook có được đăng ký bản quyền không?

Answer 1

Default avatar
Anonymous

Theo như thông tin quý khách cung cấp, nội dung và hình ảnh quý khách sáng tạo theo mẫu thiết kế thống nhất riêng của mình được coi là các đối tượng của quyền tác giả. Trong đó, nội dung được coi là tác phẩm được thể hiện dưới dạng chữ viết và hình ảnh được coi là tác phẩm tạo hình, mỹ thuật ứng dụng, căn cứ theo Điều 14 Văn bản hợp nhất số 19/2013/VBHN-VPQH Luật sở hữu trí tuệ (“VBHN 19/2013/VBHN-VPQH”):

Điều 14. Các loại hình tác phẩm được bảo hộ quyền tác giả 1. Tác phẩm văn học, nghệ thuật và khoa học được bảo hộ bao gồm: a) Tác phẩm văn học, khoa học, sách giáo khoa, giáo trình và tác phẩm khác được thể hiện dưới dạng chữ viết hoặc ký tự khác; b) Bài giảng, bài phát biểu và bài nói khác; c) Tác phẩm báo chí; d) Tác phẩm âm nhạc; đ) Tác phẩm sân khấu; e) Tác phẩm điện ảnh và tác phẩm được tạo ra theo phương pháp tương tự (sau đây gọi chung là tác phẩm điện ảnh); g) Tác phẩm tạo hình, mỹ thuật ứng dụng; h) Tác phẩm nhiếp ảnh; i) Tác phẩm kiến trúc; k) Bản họa đồ, sơ đồ, bản đồ, bản vẽ liên quan đến địa hình, kiến trúc, công trình khoa học; l) Tác phẩm văn học, nghệ thuật dân gian; m) Chương trình máy tính, sưu tập dữ liệu”.

Với việc xác định các hình ảnh và nội dung trên trang Facebook của quý khách là đối tượng của quyền tác giả cho nên quyền tác giả của quý khách được xác lập kẻ từ khi quý khách công bố trên Facebook

Điều 6. Căn cứ phát sinh, xác lập quyền sở hữu trí tuệ- VBHN 19/2013/VBHN-VPQH 1.    Quyền tác giả phát sinh kể từ khi tác phẩm được sáng tạo và được thể hiện dưới một hình thức vật chất nhất định, không phân biệt nội dung, chất lượng, hình thức, phương tiện, ngôn ngữ, đã công bố hay chưa công bố, đã đăng ký hay chưa đăng ký."

Do đó, hành vi ăn cắp nội dung nội dung và hình ảnh của các trang tiếng Anh khác khi chưa có sự đồng ý của quý khách đã vi phạm quyền tác giả theo khoản 6 Điều 28 VBHN 19/2013/VBHN-VPQH

Điều 28. Hành vi xâm phạm quyền tác giả ….. 6. Sao chép tác phẩm mà không được phép của tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, trừ trường hợp quy định tại điểm a và điểm đ khoản 1 Điều 25 của Luật này.” ….

Điều 25. Các trường hợp sử dụng tác phẩm đã công bố không phải xin phép, không phải trả tiền nhuận bút, thù lao

1. Các trường hợp sử dụng tác phẩm đã công bố không phải xin phép, không phải trả tiền nhuận bút, thù lao bao gồm:

a) Tự sao chép một bản nhằm mục đích nghiên cứu khoa học, giảng dạy của cá nhân;

b) Trích dẫn hợp lý tác phẩm mà không làm sai ý tác giả để bình luận hoặc minh họa trong tác phẩm của mình;

c) Trích dẫn tác phẩm mà không làm sai ý tác giả để viết báo, dùng trong ấn phẩm định kỳ, trong chương trình phát thanh, truyền hình, phim tài liệu;

d) Trích dẫn tác phẩm để giảng dạy trong nhà trường mà không làm sai ý tác giả, không nhằm mục đích thương mại;

đ) Sao chép tác phẩm để lưu trữ trong thư viện với mục đích nghiên cứu;

e) Biểu diễn tác phẩm sân khấu, loại hình biểu diễn nghệ thuật khác trong các buổi sinh hoạt văn hóa, tuyên truyền cổ động không thu tiền dưới bất kỳ hình thức nào;

g) Ghi âm, ghi hình trực tiếp buổi biểu diễn để đưa tin thời sự hoặc để giảng dạy;

h) Chụp ảnh, truyền hình tác phẩm tạo hình, kiến trúc, nhiếp ảnh, mỹ thuật ứng dụng được trưng bày tại nơi công cộng nhằm giới thiệu hình ảnh của tác phẩm đó;

i) Chuyển tác phẩm sang chữ nổi hoặc ngôn ngữ khác cho người khiếm thị;

k) Nhập khẩu bản sao tác phẩm của người khác để sử dụng riêng.

2. Tổ chức, cá nhân sử dụng tác phẩm quy định tại khoản 1 Điều này không được làm ảnh hưởng đến việc khai thác bình thường tác phẩm, không gây phương hại đến các quyền của tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả; phải thông tin về tên tác giả và nguồn gốc, xuất xứ của tác phẩm.

3. Các quy định tại điểm a và điểm đ khoản 1 Điều này không áp dụng đối với tác phẩm kiến trúc, tác phẩm tạo hình, chương trình máy tính.”

Ngoài ra, những hình ảnh và nội dung trên Facebook của quý khách không cần đăng ký quyền tác giả theo Điều 49 VBHN 19/2013/VBHN-VPQH

Điều 49. Đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan 1. Đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan là việc tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan nộp đơn và hồ sơ kèm theo (sau đây gọi chung là đơn) cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền để ghi nhận các thông tin về tác giả, tác phẩm, chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan. 2. Việc nộp đơn để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan không phải là thủ tục bắt buộc để được hưởng quyền tác giả, quyền liên quan theo quy định của Luật này.”

Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình. Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

Agree Comment 0 Agrees over 3 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.