This site is under development, some of the functionalities may not work properly.
Anonymous
in Civil Law Enforcement of Civil Judgments Law
Asked May 12, 2017

Luật thi hành án dân sự - Cưỡng chế thi hành án dân sự

  • 1 Answer
  • 293 Views

Bản án tuyên A và bà B (là vợ chồng) được hưởng 300m2 đất và phải chịu 3.000.000 đồng án phí (không tuyên là nghĩa vụ liên đới, không tuyên rõ phần của từng người). Bà B đã chết và không có di chúc nên cơ quan thi hành án dân sự ra quyết định thi hành án mới buộc ông A và 3 người con (của ông A, bà B) phải thi hành 3.000.000 đồng án phí. Hiện nay ông A và các con đều không tự nguyện thi hành án. Chấp hành viên xác minh thấy ông A có nhà đất và lương hưu, các con đều buôn bán nhỏ. Chấp hành viên nhận thấy người phải thi hành án có tài sản là quyền sử dụng đất có giá trị quá lớn so với nghĩa vụ phải thi hành án và ông A có thu nhập ổn định. Xin hỏi luật sư, theo quy định pháp luật Chấp hành viên có được áp dụng biện pháp cưỡng chế khấu trừ thu nhập (lương hưu) với ông A để thi hành án toàn bộ khoản án phí 3.000.000đ được không?

Answer 1

Điều kiện áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành án dân sự

Theo quy định của pháp luật hiện hành, trong trường hợp này, chấp hành viên chỉ được áp dụng biện pháp cưỡng chế đối với ông A khi:

  • Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự có thẩm quyền chủ động ra quyết định thi hành án và phân công chấp hành viên tổ chức thi hành án với phần bản án về án phí [Điểm a khoản 2 Điều 36 Văn bản hợp nhất 12/VBHN-VPQH năm 2014]; và
  • ông A không tự nguyện thực hiện thi hành án trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được quyến định thi hành án [khoản 1 Điều 46 Văn bản hợp nhất 12/VBHN-VPQH năm 2014].

Qúy khách cần lưu ý rằng, chấp hành viên sẽ không được phép tổ chức cưỡng chế thi hành án trong thời gian từ 22 giờ đến 06 giờ sáng ngày hôm sau, các ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định của pháp luật và các trường hợp đặc biệt khác do Chính phủ quy định.

Cưỡng chế thi hành đối với tài sản là tiền (Trừ vào thu nhập của người phải thi hành án)

Theo nội dung mà quý khách cung cấp thì (i) ông A và các con phải thi hành án khoản án phí là 3.000.000 đồng; (ii) tài sản là quyền sử dụng đất [300m2] có giá trị quá lớn so với nghĩa vụ phải thi hành án; và (iii) ông A có thu nhập ổn định. Như vậy, trong trường hợp này, đối với khoản tiền lương hưu mà ông A được hưởng hàng tháng được xem là thu nhập của người phải thi hành án, căn cứ theo quy định tại Khoản 1 Điều 78 Văn bản hợp nhất số 12/VBHN-VPQH về Luật thi hành án dân sự năm 2014 (“Văn bản hợp nhất số 12/VBHN-VPQH năm 2014”). Do đó, khi người phải thi hành án [ông A] không tự nguyện thi hành án nên chấp hành viên có quyền áp dụng biện pháp cưỡng chế trừ vào thu nhập của người phải thi hành án. Căn cứ theo Điểm c Khoản 2 Điều 78 Văn bản hợp nhất số 12/VBHN-VPQH năm 2014 thì mức cao nhất chấp hành viên được trừ vào tiền lương của ông A là 30% tổng số lương hưu được nhận hàng tháng, nhưng phải đảm bảo điều kiện sinh hoạt tối thiểu của của ông A và người được nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp ông A có thoả thuận khác căn. Cụ thể:

“2. Việc trừ vào thu nhập của người phải thi hành án được thực hiện trong các trường hợp sau đây:

a) Theo thỏa thuận của đương sự;

b) Bản án, quyết định ấn định trừ vào thu nhập của người phải thi hành án;

c) Thi hành án cấp dưỡng, thi hành án theo định kỳ, khoản tiền phải thi hành án không lớn hoặc tài sản khác của người phải thi hành án không đủ để thi hành án”.

3. Chấp hành viên ra quyết định trừ vào thu nhập của người phải thi hành án. Mức cao nhất được trừ vào tiền lương, tiền công, tiền lương hưu, tiền trợ cấp mất sức lao động là 30% tổng số tiền được nhận hàng tháng, trừ trường hợp đương sự có thỏa thuận khác. Đối với thu nhập khác thì mức khấu trừ căn cứ vào thu nhập thực tế của người phải thi hành án, nhưng phải đảm bảo điều kiện sinh hoạt tối thiểu của người đó và người được nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật.

Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình.Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

Agree Comment 0 Agrees almost 4 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.