This site is under development, some of the functionalities may not work properly.
Anonymous
in Civil Law Enforcement of Civil Judgments Law
Asked May 12, 2017

Luật thi hành án dân sự - Kê biên tài sản đang thế chấp

  • 1 Answer
  • 184 Views

Tôi là người phải thi hành án cho bà B. Tuy nhiên, do không đủ tài sản nên Chi cục Thi hành án dân sự đã tiến hành kê biên tài sản là ngôi nhà của tôi - Tài sản này tôi đang thế chấp tại Ngân hàng. Tuy nhiên, lúc này hợp đồng tín dụng giữa tôi và Ngân hàng chưa đến hạn nhưng sau khi Chi cục Thi hành án kê biên tài sản của tôi thì Ngân hàng đã gửi công văn đến Chi cụcThi hành án đề nghị phối hợp thu hồi nợ và ưu tiên thanh toán cho Ngân hàng. Sau khi bán tài sản, Chi cục Thi hành án đã thanh toán tiền cho Ngân hàng, số tiền còn lại để thi hành các khoản phải thi hành án theo quy định. Tôi muốn xin hỏi các Luật sư,

a) Theo quy định của pháp luật thì cơ quan Thi hành án dân sự có quyền kê biên tài sản của tôi đang thế chấp tại Ngân hàng khi hợp đồng tín dụng chưa đến hạn có đúng không?

b) Khi xử lý tài sản kê biên pháp luật có quy định phải được sự đồng ý của Ngân hàng hay không?

Tôi xin chân thành cảm ơn.

Answer 1

Theo quy định của pháp luật hiện hành, (i) Cơ quan Thi hành án dân sự có quyền kê biên tài sản đang thế chấp của quý khách tại Ngân hàng khi hợp đồng tín dụng chưa đến hạn và (ii) khi xử lý tài sản kê biên tài sản để thi hành án, Cơ quan Thi hành án không cần sự đồng ý của Ngân hàng [người nhận thế chấp].

Quyền kê biên tài sản đang thế chấp tại Ngân hàng

Theo thông tin mà quý khách cung cấp, (i) quý khách là người bị thi hành án theo quyết định của Tòa án và (ii) quý khách không đủ tài sản để tiến hành thi hành án; do đó, trong trường hợp này, theo quy định của pháp luật, Chấp hành viên có quyền kê biên, xử lý tài sản của quý khách [người đang phải thi hành án] đang cầm cầm cố, thế chấp tại Ngân hàng nếu giá trị của tài sản thế chấp đó lớn hơn nghĩa vụ được bảo đảm và chi phí cưỡng chế thi hành án theo quy định tại Khoản 1 Điều 90 của Văn bản hợp nhất số 12/VBHN-VPQH về Luật thi hành án dân sự năm 2014 (“Văn bản hợp nhất số 12/VBHN-VPQH năm 2014”). Như vậy, Cơ quan Thi hành án dân sự có quyền kê biên, xử lý tài sản của người phải thi hành án đang thế chấp hợp pháp trước khi có bản án, quyết định của Tòa án để thi hành án, với 02 điều kiện:

  • Thứ nhất, người phải thi hành án không còn tài sản nào khác hoặc có tài sản nhưng không đủ để thi hành án;
  • Thứ hai, tài sản của người phải thi hành án đang thế chấp có giá trị lớn hơn nghĩa vụ được bảo đảm và chi phí cưỡng chế thi hành án.

Do đó, trong trường hợp này, Cơ quan Thi hành án có quyền kê biên, xử lý tài sản của quý khách đang cầm cố tại Ngân hàng kể cả khi hợp đồng tín dụng đó chưa đến hạn.

Xử lý tài sản kê biên đang thế chấp tại Ngân hàng

Khi kê biên tài sản đang thế chấp tại Ngân hàng, Chấp hành viên phải thông báo ngay cho Ngân hàng nhận thế chấp. Trong trường hợp này, khi xử lý tài sản kê biên Ngân hàng nhận thế chấp được ưu tiên thanh toán tiền gốc, lãi và cá khoản khác của hợp đồng tín dụng đã ký. Khoản 2 Điều 90 của Văn bản hợp nhất số 12/VBHN-VPQH năm 2014 quy định:

“2. Khi kê biên tài sản đang cầm cố, thế chấp, Chấp hành viên phải thông báo ngay cho người nhận cầm cố, nhận thế chấp; khi xử lý tài sản kê biên, người nhận cầm cố, nhận thế chấp được ưu tiên thanh toán theo quy định tại khoản 3 Điều 47 của Luật này.”

Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình.Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

Agree Comment 0 Agrees almost 4 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.