This site is under development, some of the functionalities may not work properly.
Anonymous
in Tax and Accounting Law
Asked May 17, 2017

Luật thuế giá trị gia tăng – Xác định nghĩa vụ nộp thuế giá trị gia tăng

  • 1 Answer
  • 272 Views

Tôi thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Mai vào cuối năm 2016, công ty tôi có chức năng chế biến hải sản tươi sống thành thực phẩm thành phẩm và bán hải sản tươi sống cho các nhà máy chế biến thực phẩm. Chúng tôi có nhà máy chế biến riêng, đầu năm nay công ty tôi có dự định sẽ nhập khẩu về 05 chiếc xe tải để chở thức ăn cho tôm và chở tôm đến nhà máy chế biến. Cho tôi hỏi toàn bộ phần thuế giá trị gia tăng phát sinh ở khâu nhập khẩu xe ô tô tải có được khấu trừ không?

Answer 1

Theo quy định của pháp luật hiện hành, để được áp dụng phương pháp khấu trừ thuế công ty của quý khách phải thuộc các trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 10 Văn bản hợp nhất 01/VBHN-VPQH năm 2016 hợp nhất Luật thuế giá trị gia tăng do Văn phòng Quốc hội ban hành (“Văn bản hợp nhất 01/VBHN-VPQH”).Tức là, công ty quý khách (i) phải thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật về kế toán, hóa đơn, chứng từ  và có doanh thu hàng năm từ bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ từ một tỷ đồng trở lên hoặc (ii) đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế.

Trọng trường hợp này, công ty quý khách đã có hành vi nhập khẩu 05 chiếc xe ô tô tải phục vụ cho hoạt động của công ty, cụ thể vì 5 chiếc xe ô tô tải dùng để chở thức ăn cho tôm và chở tôm đến nhà máy chế biến được xác định là tài sản cố định của công ty Sao Mai. Nên cần xem xét việc khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào của tài sản cố định theo điểm b khoản 1 Điều 9 Nghị định 209/2013/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng như sau:

Thuế giá trị gia tăng đầu vào của hàng hóa, dịch vụ (kể cả tài sản cố định) sử dụng đồng thời cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế và không chịu thuế thì chỉ được khấu trừ số thuế giá trị gia tăng đầu vào của hàng hóa, dịch vụ sử dụng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế giá trị gia tăng. Cơ sở kinh doanh phải hạch toán riêng thuế giá trị gia tăng đầu vào được khấu trừ và không được khấu trừ; trường hợp không hạch toán riêng được thì thuế đầu vào được khấu trừ tính theo tỷ lệ (%) giữa doanh số chịu thuế giá trị gia tăng so với tổng doanh số hàng hóa, dịch vụ bán ra”.

  • Đối với tôm bán ra không qua chế biến thì tôm này sẽ thuộc đối tượng quy định tại khoản 1.2 Điều 5 Văn bản hợp nhất 01/VBHN-VPQH, tức thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng.
  • Đối với tôm bán ra đã qua chế biến thì tôm này sẽ chịu thuế giá trị gia tăng vì không thuộc trường hợp nào quy định tại Điều 5 Văn bản hợp nhất 01/VBHN-VPQH.

Như vậy, 5 ô tô tải được sử dụng đồng thời cho sản xuất kinh doanh hàng hóa chịu thuế và không chịu thuế. Do đó, công ty Sao Mai của quý khách vẫn được khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào nhưng chỉ khấu trừ phần thuế giá trị gia tăng phát sinh ở khâu nhâp khẩu xe ô tô tải sử dụng cho sản xuất, kinh doanh tôm đã qua chế biến và không khấu trừ đối với phần sử dụng cho sản xuất, kinh doanh tôm chưa chế biến.

Quý khách nên lưu ý, quý khách cần hạch toán riêng các khoản thuế giá trị gia tăng đầu vào được khấu trừ và không được khấu trừ; trường hợp công ty không thể hạch toán riêng được thì thuế đầu vào được khấu trừ tính theo tỷ lệ (%) giữa doanh số chịu thuế giá trị gia tăng so với tổng doanh số hàng hóa, dịch vụ bán ra.

Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình.Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

Ghi chú:

Văn bản hợp nhất 01/VBHN-VPQH năm 2016 hợp nhất Luật thuế giá trị gia tăng do Văn phòng Quốc hội ban hành, hợp nhất:

Agree Comment 0 Agrees almost 4 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.