Anonymous
in Tax and Accounting Law
Asked May 05, 2017

Luật Thuế thu nhập cá nhân - Giảm trừ gia cảnh

  • 1 Answer
  • 183 Views

Tôi hiện là nhân viên của một công ty kế toán tại TP.HCM, ký hợp đồng lao động với thời hạn 3 năm. Gia đình tôi hiện có 4 người: tôi, cha tôi (sinh năm 1970) làm thợ xây thu nhập 4 triệu/tháng, mẹ tôi (sinh năm 1974) là nội trợ không có thu nhập, em trai đang học đại học và không có thu nhập. Thu nhập của tôi là 12 triệu/tháng, tôi chi trả toàn bộ tiền học và chi phí sinh hoạt cho em trai. Tôi xin hỏi luật sư tôi có thể đăng ký phụ thuộc cho cha, mẹ và em trai tôi được không?

Answer 1

Pháp luật Việt Nam hiện hành quy định cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công sẽ được trừ vào thu nhập trước khi tính thuế khoản giảm trừ gia cảnh cho bản thân và cho những người phụ thuộc phải nuôi dưỡng.

Trong trường hợp này, cha, mẹ và em trai của quý khách hiện đều nằm trong độ tuổi lao động (độ tuổi lao động là 15 - 60 tuổi đối với nam và 15 - 55 tuổi đối với nữ theo quy định của Luật Lao động 2012); vì vậy, quý khách có thể đăng ký phụ thuộc cho ba người này nếu họ đáp ứng được các điều kiện theo quy định của pháp luật. Cụ thể, Tiết d.3 và d.4.1 của Điểm d Khoản 1 Điều 9 Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BTC năm 2016 hướng dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Thuế thu nhập cá nhân sửa đổi và Nghị định 65/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật Thuế thu nhập cá nhân sửa đổi do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành (“Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BTC năm 2016”) quy định người phụ thuộc bao gồm:

“…

d.3) Cha đẻ, mẹ đẻ; cha vợ, mẹ vợ (hoặc cha chồng, mẹ chồng); cha dượng, mẹ kế; cha nuôi, mẹ nuôi hợp pháp của người nộp thuế đáp ứng điều kiện tại điểm đ, khoản 1, Điều này.

d.4) Các cá nhân khác không nơi nương tựa mà người nộp thuế đang phải trực tiếp nuôi dưỡng và đáp ứng điều kiện tại điểm đ, khoản 1, Điều này bao gồm:

d.4.1) Anh ruột, chị ruột, em ruột của người nộp thuế.

…”

Theo Điểm đ Khoản 1 Điều 9 Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BTC năm 2016 cá nhân được tính là người phụ thuộc như được đề cập ở trên phải đáp ứng các điều kiện sau:

đ.1) Đối với người trong độ tuổi lao động phải đáp ứng đồng thời các điều kiện sau:

đ.1.1) Bị khuyết tật, không có khả năng lao động.

đ.1.2) Không có thu nhập hoặc có thu nhập bình quân tháng trong năm từ tất cả các nguồn thu nhập không vượt quá 1.000.000 đồng.

đ.2) Đối với người ngoài độ tuổi lao động phải không có thu nhập hoặc có thu nhập bình quân tháng trong năm từ tất cả các nguồn thu nhập không vượt quá 1.000.000 đồng.

e) Người khuyết tật, không có khả năng lao động theo hướng dẫn tại tiết đ.1.1, điểm đ, khoản 1, Điều này là những người thuộc đối tượng điều chỉnh của pháp luật về người khuyết tật, người mắc bệnh không có khả năng lao động (như bệnh AIDS, ung thư, suy thận mãn,...).

Với những quy định này, chúng tôi xin tư vấn cho quý khách như sau:

• Đối với cha của quý khách Cha của quý khách năm nay 46 tuổi vẫn nằm trong độ tuổi lao động và có nguồn thu nhập bình quân tháng vượt quá 1 triệu đồng (3 triệu đồng/tháng) nên cha của quý khách không thuộc đối tượng được giảm trừ gia cảnh nêu trên.

• Đối với mẹ của quý khách: Mẹ của quý khách năm nay 42 tuổi vẫn nằm trong độ tuổi lao động nên phải đáp ứng đồng thời hai điều kiện: (i) bị khuyết tật, không có khả năng lao động và (ii) không có thu nhập. Tuy nhiên, vì mẹ của quý khách chỉ đáp ứng được điều kiện (ii) nên cũng không thuộc đối tượng được giảm trừ gia cảnh nêu trên.

• Đối với em trai của quý khách: Vì em trai của quý khách đang học đại học, tức là nằm trong độ tuổi lao động nên phải đáp ứng đồng thời hai điều kiện: (i) bị khuyết tật, không có khả năng lao động và (ii) không có thu nhập. Theo đó, em trai của quý khách cũng không thuộc đối tượng được giảm trừ gia cảnh nêu trên.

Như vậy, quý khách không thể đăng ký phụ thuộc cho cha, mẹ và em trai để giảm trừ gia cảnh khi tính thuế thu nhập cá nhân phải nộp.

Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình. Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

Agree Comment 0 Agrees over 3 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.