This site is under development, some of the functionalities may not work properly.
Anonymous
in Tax and Accounting Law
Asked May 05, 2017

Luật Thuế thu nhập cá nhân - Khấu trừ thuế

  • 1 Answer
  • 261 Views

Tôi làm part-time ở một công ty theo hình thức trả lương 15.000 đồng/giờ làm việc. Thời hạn làm việc là 2 tháng. Công ty tôi quy định những nhân viên nhận lương trên 2 triệu sẽ bị trừ thuế số tiền vượt trên 2 triệu đó. Xin hỏi Luật sư công ty tôi làm vậy có đúng hay không?

Answer 1

Trong trường hợp này, quý khách và công ty đã giao kết hợp đồng lao động có thời hạn là hai (02) tháng. Theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành, nếu quý khách làm việc cho công ty với hợp đồng lao động dưới 3 tháng mà thu nhập từ 2.000.000 đồng/tháng trở lên thì quý khách phải nộp thuế là 10% trên thu nhập đó. Cụ thể, Điểm i Khoản 1 Điều 25 Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BTC năm 2016 hướng dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Thuế thu nhập cá nhân sửa đổi và Nghị định 65/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật Thuế thu nhập cá nhân sửa đổi do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành (“Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BTC năm 2016”) quy định:

“i) Khấu trừ thuế đối với một số trường hợp khác Các tổ chức, cá nhân trả tiền công, tiền thù lao, tiền chi khác cho cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động (theo hướng dẫn tại điểm c, d, khoản 2, Điều 2 Thông tư này) hoặc ký hợp đồng lao động dưới ba (03) tháng có tổng mức trả thu nhập từ hai triệu (2.000.000) đồng/lần trở lên thì phải khấu trừ thuế theo mức 10% trên thu nhập trước khi trả cho cá nhân.”

Tuy nhiên, quý khách cũng cần lưu ý rằng nếu quý khách chỉ có duy nhất thu nhập thuộc đối tượng phải khấu trừ thuế theo tỷ lệ nêu trên, nhưng ước tính tổng mức thu nhập chịu thuế của cá nhân sau khi trừ gia cảnh chưa đến mức phải nộp thuế, thì quý khách phải làm cam kết (theo mẫu ban hành kèm theo văn bản hướng dẫn về quản lý thuế) gửi cho công ty để công ty làm căn cứ tạm thời chưa khấu trừ thuế thu nhập cá nhân.

Căn cứ vào cam kết của quý khách, công ty không khấu trừ thuế. Kết thúc năm tính thuế, công ty vẫn phải tổng hợp danh sách và thu nhập của những cá nhân chưa đến mức khấu trừ thuế (vào mẫu ban hành kèm theo văn bản hướng dẫn về quản lý thuế) và nộp cho cơ quan thuế. Trong trường hợp này, quý khách phải chịu trách nhiệm về bản cam kết của mình, nếu phát hiện có sự gian lận thì sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

Ngoài ra, quý khách cũng cần phải lưu ý thêm, đó là quý khách phải đăng ký thuế và có mã số thuế tại thời điểm cam kết.

Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình. Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

Agree Comment 0 Agrees almost 4 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.