Anonymous
in Tax and Accounting Law
Asked May 05, 2017

Luật Thuế thu nhập cá nhân –Thuế thu nhập cá nhân khi chuyển nhượng vốn

  • 1 Answer
  • 170 Views

Công ty tôi là công ty trách nhiệm có 3 thành viên đều là công dân Việt Nam và cư trú tại TP.HCM(tôi là một trong số đó). Ba thành viên góp vốn vào công ty theo tỷ lệ lần lượt là 35-35-30, trong đó tôi đang giữ 30% vốn điều lệ của công ty. Hiện nay, tôi muốn chuyển nhượng phần vốn góp của mình cho một người khác (bên mua); do đó, xin hỏi luật sư, tôi có phải đóng thuế thu nhập cá nhân trong trường hợp này hay không?

Answer 1

Với những thông tin mà quý khách cung cấp thì chúng tôi hiểu rằng quý khách đã đáp ứng đầy đủ các điều kiện và quy định của pháp luật doanh nghiệp về chuyển nhượng phần vốn góp trong công ty trách nhiệm hữu hạn. Do đó, trong phần tư vấn của mình dưới đây, chúng tôi sẽ không xem xét đến khía cạnh chuyển nhượng phần vốn góp của quý khách trong công ty trách nhiệm hữu hạn theo quy định của pháp luật doanh nghiệp, mà chúng tôi sẽ đánh giá đến khía cạnh pháp luật về thuế thu nhập cá nhân trong trường hợp này.

Thu nhập từ chuyển nhượng vốn là thu nhập tính thuế thu nhập cá nhân. Khi chuyển nhượng, quý khách phát sinh thu nhập từ hoạt động chuyển vốn này; do vậy, quý khách phải đóng thuế thu nhập cá nhân. Cụ thể,Khoản 4 Điều 2 Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BTC năm 2016 hướng dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Thuế thu nhập cá nhân sửa đổi và Nghị định 65/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật Thuế thu nhập cá nhân sửa đổi do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành (“Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BTC năm 2016”) quy định:

“Thu nhập từ chuyển nhượng vốn là khoản thu nhập cá nhân nhận được bao gồm:

a) Thu nhập từ chuyển nhượng vốn góp trong công ty trách nhiệm hữu hạn (bao gồm cả công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên), công ty hợp danh, hợp đồng hợp tác kinh doanh, hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân, tổ chức kinh tế, tổ chức khác.

...”

Ngoài ra, theo quy định tại Điều 11 Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BTC năm 2016 thì đối với cá nhân cư trú tại Việt Nam như quý khách, thuế suất chuyển nhượng sẽ là 20%. Cách tính cụ thể được xác định như sau:

Thuế thu nhập cá nhân phải nộp = Thu nhập tính thuế x Thuế suất 20%

Trong đó: Thu nhập tính thuế = Giá chuyển nhượng – (Giá mua + Các chi phí liên quan)

a) Giá chuyển nhượng

Giá chuyển nhượng là số tiền mà cá nhân nhận được theo hợp đồng chuyển nhượng vốn.

Trường hợp hợp đồng chuyển nhượng không quy định giá thanh toán hoặc giá thanh toán trên hợp đồng không phù hợp với giá thị trường thì cơ quan thuế có quyền ấn định giá chuyển nhượng.

b) Giá mua

Giá mua của phần vốn chuyển nhượng là trị giá phần vốn góp tại thời điểm chuyển nhượng vốn.

Trị giá phần vốn góp tại thời điểm chuyển nhượng bao gồm: (i) trị giá phần vốn góp thành lập doanh nghiệp, (ii) trị giá phần vốn của các lần góp bổ sung, (iii) trị giá phần vốn do mua lại, và (iv) trị giá phần vốn từ lợi tức ghi tăng vốn.

c) Các chi phí liên quan Các chi phí liên quan được trừ là những chi phí hợp lý thực tế phát sinh liên quan đến việc tạo ra thu nhập từ chuyển nhượng vốn, có hoá đơn, chứng từ hợp lệ theo quy định, cụ thể như sau:

• Chi phí để làm các thủ tục pháp lý cần thiết cho việc chuyển nhượng.

• Các khoản phí và lệ phí người chuyển nhượng nộp ngân sách khi làm thủ tục chuyển nhượng.

• Các khoản chi phí khác có liên quan trực tiếp đến việc chuyển nhượng vốn.

Một điều quý khách cần lưu ý, đó là thời điểm xác định thu nhập tính thuế là thời điểm hợp đồng chuyển nhượng vốn góp có hiệu lực.

Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình.Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

Agree Comment 0 Agrees over 3 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.