This site is under development, some of the functionalities may not work properly.
Anonymous
in Tax and Accounting Law
Asked May 08, 2017

Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp - Người được bảo hiểm tự tử

  • 1 Answer
  • 209 Views

Ngày 30/6/2016, chị gái tôi có mua một bảo hiểm nhân thọ tại công ty bảo hiểm A, thời hạn 3 năm và chị gái tôi đã hoàn thành việc nộp phí bảo hiểm một lần theo thỏa thuận của các bên vào ngày 20/7/2016. Đầu tháng 10 năm 2016, chị gái tôi vì áp lực công việc mà tự tử. Tôi xin hỏi Luật sư tôi có thể thay mặt chị gái đòi công ty A trả tiền bảo hiểm không?

Answer 1

Dựa vào những thông tin mà quý khách cung cấp, theo quy định pháp luật Việt Nam hiện hành, vì (i) chị của quý khách đã chết do tự tử và (ii) vẫn trong thời hạn hai (02) năm kể từ ngày nộp phí bảo hiểm đầu tiên [20/7/2016] nên quý khách không thể yêu cầu công ty A trả tiền bảo hiểm. Công ty A không phải trả tiền bảo hiểm trong trường này căn cứ theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 39 Văn bản hợp nhất số 12/VBHN-VPQH năm 2013 hợp nhất Luật kinh doanh bảo hiểm do Văn phòng Quốc hội ban hành (“Văn bản hợp nhất số 12/VBHN-VPQH năm 2013”), cụ thể:

Điều 39. Các trường hợp không trả tiền bảo hiểm

1. Doanh nghiệp bảo hiểm không phải trả tiền bảo hiểm trong các trường hợp sau đây:

a) Người được bảo hiểm chết do tự tử trong thời hạn hai năm, kể từ ngày nộp khoản phí bảo hiểm đầu tiên hoặc kể từ ngày hợp đồng bảo hiểm tiếp tục có hiệu lực.”

Tuy nhiên, công ty A phải trả phần giá trị hoàn lại của hợp đồng bảo hiểm hoặc toàn bộ số phí bảo hiểm đã đóng sau khi trừ đi các chi phí hợp lý liên quan căn cứ theo quy định tại Khoản 3 Điều 39 Văn bản hợp nhất 12/VBHN-VPQH năm 2013:

“Trong những trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, doanh nghiệp bảo hiểm phải trả cho bên mua bảo hiểm giá trị hoàn lại của hợp đồng bảo hiểm hoặc toàn bộ số phí bảo hiểm đã đóng sau khi đã trừ các chi phí hợp lý có liên quan; nếu bên mua bảo hiểm chết thì số tiền trả lại được giải quyết theo quy định của pháp luật về thừa kế.”

Theo đó, số tiền trả lại được xác định là di sản thừa kế của chị gái quý khách, khoản tiền này sẽ được chia theo di chúc mà chị gái quý khách để lại. Nếu không có di chúc thì sẽ phân chia di sản theo pháp luật căn cứ theo các quy định của Bộ luật Dân sự 2005 về thừa kế.

Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình.Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

Agree Comment 0 Agrees almost 4 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.