Anonymous
in Tax and Accounting Law
Asked May 05, 2017

Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp – Tính thuế thu nhập doanh nghiệp cho doanh nghiệp kê khai theo phương pháp trực tiếp

  • 1 Answer
  • 167 Views

Công ty tôi vốn chuyên lĩnh vực cung cấp vật liệu xây dựng, nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp. Công ty tôi gần đây có phát sinh thêm hoạt động cho thuê nhà, doanh thu từ hoạt động này trung bình hàng năm là 450 triệu đồng. Tuy nhiên, công ty tôi không xác định được chi phí, thu nhập của hoạt động cho thuê nhà nêu trên. Vậy xin hỏi công ty tôi sẽ kê khai nộp thuế thu nhập doanh nghiệp tính như thế nào?

Answer 1

Trong trường hợp này, căn cứ theo quy định tại Khoản 5 Điều 3 Văn bản hợp nhất 26/VBHN-BTC năm 2015 hợp nhất Thông tư hướng dẫn Nghị định 218/2013/NĐ-CP và Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành, thì quý công ty sẽ phải kê khai nộp thuế thu nhập doanh nghiệp nếu thỏa mãn các điều kiện sau đây:

(i) Là đơn vị sự nghiệp, tổ chức khác không phải là doanh nghiệp thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam, hoặc doanh nghiệp nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp;

(ii) Có hoạt động kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp; và

(iii) Xác định được doanh thu nhưng không xác định được chi phí, thu nhập của hoạt động kinh doanh.

Khi đáp ứng ba điều kiện trên, quý công ty sẽ kê khai nộp thuế thu nhập doanh nghiệp tính theo tỷ lệ % trên doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ, cụ thể như sau:

• Đối với dịch vụ (bao gồm cả lãi tiền gửi, lãi tiền cho vay): 5%.

Riêng hoạt động giáo dục, y tế, biểu diễn nghệ thuật: 2%.

• Đối với kinh doanh hàng hóa: 1%.

• Đối với hoạt động khác: 2%.

Với những thông tin mà quý công ty cung cấp thì quý công ty là (i) doanh nghiệp nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp, và (ii) công ty mặc dù xác định được doanh thu hàng năm từ việc cho thuê nhà là 450 triệu đồng nhưng không xác định được chi phí, thu nhập của hoạt đồng này. Như vậy, điều còn lại cần làm rõ là tiền thu được từ hoạt động cho thuê nhà có phải là thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp hay không?

Hiện nay, Điểm d Khoản 2 Điều 3 Văn bản hợp nhất 12/VBHN-BTC năm 2015 hợp nhất Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp do Bộ Tài chính ban hành (“Văn bản hợp nhất 12/VBHN-BTC năm 2015”), quy định thu nhập chịu thuế bao gồm:

(i) thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ; và

(ii) thu nhập khác. [thu nhập từ hoạt động cho thuê nhà là một loại thu nhập khác]

Do vậy, trong trường hợp này, công ty quý khách sẽ kê khai nộp thuế thu nhập doanh nghiệp tính theo tỷ lệ % trên doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ như sau:

Số tiền thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp = 450.000.000 đồng x 5% = 22.500.000 đồng

Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình. Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

Agree Comment 0 Agrees over 3 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.