Anonymous
in Tax and Accounting Law
Asked May 05, 2017

Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp – Ưu đãi thuế

  • 1 Answer
  • 123 Views

Doanh nghiệp của tôi thành lập 10/2013 với ngành nghề là mua bán hàng điện tử trực tuyến. Thời gian 2 năm đầu bị thua lỗ nhiều. Đến năm 2015, gần như công ty tôi dừng hoạt động, chỉ có làm báo cáo hàng quý và báo cáo tài chính năm mà không phát sinh gì cả. Tháng 1/2016, chúng tôi có giao kết một hợp đồng về sản xuất phần mềm. Một người bạn cho tôi biết là đối với các doanh nghiệp làm về phần mềm thì nhận được ưu đãi thuế. Xin hỏi cụ thể ưu đãi như thế nào? Thời điểm mà doanh nghiệp tôi được hưởng ưu đãi là tính từ năm 2013 hay năm 2016?

Answer 1

Theo Điểm b Khoản 1 Điều 19 Văn bản hợp nhất 26/VBHN-BTC năm 2015 hợp nhất Thông tư hướng dẫn Nghị định 218/2013/NĐ-CP và Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành (“Văn bản hợp nhất 26/VBHN-BTC năm 2015”) thì quý doanh nghiệp được hưởng ưu đãi thuế, với thuế suất ưu đãi 10% trong thời hạn mười lăm năm (15 năm). Cụ thể:

“Thuế suất ưu đãi 10% trong thời hạn mười lăm năm (15 năm) áp dụng đối với:

...

b) Thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới thuộc các lĩnh vực: nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; ứng dụng công nghệ cao thuộc danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển theo quy định của Luật Công nghệ cao; ươm tạo công nghệ cao, ươm tạo doanh nghiệp công nghệ cao; đầu tư mạo hiểm cho phát triển công nghệ cao thuộc danh mục công nghệ cao được ưu tiên phát triển theo quy định của pháp luật về công nghệ cao; đầu tư xây dựng - kinh doanh cơ sở ươm tạo công nghệ cao, ươm tạo doanh nghiệp công nghệ cao; đầu tư phát triển nhà máy nước, nhà máy điện, hệ thống cấp thoát nước; cầu, đường bộ, đường sắt; cảng hàng không, cảng biển, cảng sông; sân bay, nhà ga và công trình cơ sở hạ tầng đặc biệt quan trọng khác do Thủ tướng Chính phủ quyết định; sản xuất sản phẩm phần mềm; sản xuất vật liệu composit, các loại vật liệu xây dựng nhẹ, vật liệu quý hiếm; sản xuất năng lượng tái tạo, năng lượng sạch, năng lượng từ việc tiêu hủy chất thải; phát triển công nghệ sinh học”.

Ngoài ra, theo Điều 20 Văn bản hợp nhất 26/VBHN-BTC năm 2015 về thời gian miễn thuế, giảm thuế thì đối với dự án đầu tư mới thuộc lĩnh vực sản xuất phần mềm nhưng trong trường hợp doanh nghiệp quý khách sẽ được miễn thuế 4 năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong 9 năm tiếp theo.Thời gian miễn thuế, giảm thuế sẽ được tính liên tục từ năm đầu tiên doanh nghiệp có thu nhập chịu thuế từ dự án đầu tư mới được hưởng ưu đãi thuế. Trường hợp doanh nghiệp không có thu nhập chịu thuế trong ba năm đầu, kể từ năm đầu tiên có doanh thu từ dự án đầu tư mới thì thời gian miễn thuế, giảm thuế được tính từ năm thứ tư dự án đầu tư mới phát sinh doanh thu.

Ngoài ra, theo Khoản 4 Điều 20 Văn bản hợp nhất 26/VBHN-BTC năm 2015 thì thời gian miễn thuế, giảm thuế được tính liên tục từ năm đầu tiên doanh nghiệp có thu nhập chịu thuế từ dự án đầu tư mới được hưởng ưu đãi thuế. Trường hợp doanh nghiệp không có thu nhập chịu thuế trong ba (03) năm đầu, kể từ năm đầu tiên có doanh thu từ dự án đầu tư mới thì thời gian miễn thuế, giảm thuế được tính từ năm thứ tư dự án đầu tư mới phát sinh doanh thu.

Như vậy, trong trường hợp này, quý doanh nghiệp thành lập vào tháng 10/2013, tuy nhiên đến tháng 01/2016, quý doanh nghiệp mới ký một hợp đồng về sản xuất phần mềm. Điều này có nghĩa là, thứ nhất, nếu quý doanh nghiệp phát sinh thu nhập chịu thuế trong năm 2016 từ dự án mới này thì thời gian miễn thuế, giảm thuế được tính liên tục từ năm 2016. Thứ hai, nếu thu nhập chịu thế phát sinh từ năm sau đó (năm 2017) thì thời gian miễn thuế, giảm thuế tính liên tục từ năm đầu tiên doanh nghiệp quý khách có thu nhập chịu thuế từ dự án đầu tư mới hưởng ưu đãi. Thứ ba, trường hợp không có thu nhập chịu thuế trong ba năm đầu, kể từ năm đầu tiên có doanh thu từ dự án đầu tư mới thì thời gian miễn thuế, giảm thuế được tính từ năm thứ tư dự án đầu tư mới phát sinh doanh thu (năm 2019).

Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình. Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

Ghi chú: 

Văn bản hợp nhất 26/VBHN-BTC năm 2015 hợp nhất Thông tư hướng dẫn Nghị định 218/2013/NĐ-CP và Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành, hợp nhất:

Thông tư 96/2015/TT-BTC hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp tại Nghị định 12/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 78/2014/TT-BTC, Thông tư 119/2014/TT-BTC, Thông tư 151/2014/TT-BTC do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành;

Thông tư 151/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định 91/2014/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định quy định về thuế do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành;

Thông tư 119/2014/TT-BTC sửa đổi Thông tư 156/2013/TT-BTC, 111/2013/TT-BTC, 219/2013/TT-BTC, 08/2013/TT-BTC, 85/2011/TT-BTC, 39/2014/TT-BTC và 78/2014/TT-BTC để cải cách, đơn giản thủ tục hành chính về thuế do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành;

Thông tư 78/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định 218/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Agree Comment 0 Agrees over 3 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.