This site is under development, some of the functionalities may not work properly.
Anonymous
in Tax and Accounting Law
Asked May 12, 2017

Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt – Nghĩa vụ thuế đối với dịch vụ ngâm bùn khoáng và spa làm đẹp

  • 1 Answer
  • 834 Views

Công ty tôi vừa được thành lập và hoạt động trong lĩnh vực du lịch – nghĩ dưỡng. Cụ thể, công ty tôi chuyên cung cấp dịch vụ ngâm bùn khoáng và spa làm đẹp cho khách du lịch. Tôi xin hỏi Luật sư trong trường hợp này công ty tôi có phải nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với các hoạt động này không?

Answer 1

Theo quy định pháp luật Việt Nam hiện hành, trong trường hợp này, quý công ty không có nghĩa vụ thuế tiêu thụ đặc biệt đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ ngâm bùn khoáng và spa làm đẹp cho khách du lịch.

Điều 4 Văn bản hợp nhất số 06/VBHN-VPQH năm 2014 hợp nhất Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt (“Văn bản hợp nhất số 06/VBHN-VPQH năm 2014”) có quy định:

Điều 4. Người nộp thuế

Người nộp thuế tiêu thụ đặc biệt là tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu hàng hóa và kinh doanh dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt.

Trường hợp tổ chức, cá nhân có hoạt động kinh doanh xuất khẩu mua hàng hóa thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt của cơ sở sản xuất để xuất khẩu nhưng không xuất khẩu mà tiêu thụ trong nước thì tổ chức, cá nhân có hoạt động kinh doanh xuất khẩu là người nộp thuế tiêu thụ đặc biệt.”

Với quy định trên, quý công ty có nghĩa vụ nộp thuế tiêu thụ đặc biệt nếu có một (01) trong các hành vi sau:

(a) Nhập khẩu các hàng hóa thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt;

(b) Sản xuất các hàng hóa thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt;

(c) Kinh doanh các dịch vụ thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt.

Theo đó, các dịch vụ thuộc diện chịu thế tiêu thụ đặc biệt căn cứ theo quy định tại Khoản 2 Điều 2 Văn bản hợp nhất số 06/VBHN-VPQH năm 2014, bao gồm:

“a) Kinh doanh vũ trường;

b) Kinh doanh mát-xa (massage), ka-ra-ô-kê (karaoke);

c) Kinh doanh ca-si-nô (casino); trò chơi điện tử có thưởng bao gồm trò chơi bằng máy giắc-pót (jackpot), máy sờ-lot (slot) và các loại máy tương tự;

d) Kinh doanh đặt cược;

đ) Kinh doanh gôn (golf) bao gồm bán thẻ hội viên, vé chơi gôn;

e) Kinh doanh xổ số.”

Như vậy, dịch vụ ngâm bùn khoáng và spa làm đẹp mà quý công ty cung cấp không thuộc danh mục các dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt nêu trên nên quý công ty không có nghĩa vụ nộp thuế tiêu thụ đặc biệt trên doanh thu từ hoạt động cung cấp các dịch vụ này.

Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình. Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

Ghi chú:

Văn bản hợp nhất Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt

Văn bản hợp nhất số 02/VBHN-VPQH năm 2016về Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt, hợp nhất:

1. Luật thuế tiêu thụ đặc biệt số 27/2008/QH12 ngày 14 tháng 11 năm 2008 của Quốc hội, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 4 năm 2009, được sửa đổi, bổ sung bởi:

2. Luật số 70/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2016;

3. Luật số 71/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2015;

4. Luật số 106/2016/QH13 ngày 06 tháng 4 năm 2016 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật quản lý thuế, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2016.

Agree Comment 0 Agrees almost 4 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.