This site is under development, some of the functionalities may not work properly.
Anonymous
in Commercial Law
Asked May 15, 2017

Luật Thương mại – Đăng ký tổ chức hội chợ thương mại

  • 1 Answer
  • 164 Views

Công ty tôi chuyên kinh doanh các mặt hàng nội thất, có trụ sở ở TPHCM. Hiện tại, công ty tôi có dự định tổ chức một hội chợ xúc tiến tiêu dùng tại Sân vận động Phú Thọ. Tôi xin hỏi Luật sư trong trường hợp này công ty tôi có được quyền làm vậy không? Và có phải đăng ký với cơ quan Nhà nước không? Nếu không đăng ký tổ chức hội chợ thì sẽ bị xử lý như thế nào?

Answer 1

Trong trường hợp này, quý công ty có quyền tổ chức hội chợ thương mại xúc tiến tiêu dùng nhưng phải đăng ký và được xác nhận bằng văn bản của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, căn cứ theo quy định tại Khoản 1 Điều 131 và Khoản 1 Điều 132 Luật Thương mại 2005:

[Khoản 1 Điều 131]

Điều 131. Quyền tổ chức, tham gia hội chợ, triển lãm thương mại

1. Thương nhân Việt Nam, Chi nhánh của thương nhân Việt Nam, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam có quyền trực tiếp tổ chức, tham gia hội chợ, triển lãm thương mại về hàng hóa, dịch vụ mà mình kinh doanh hoặc thuê thương nhân kinh doanh dịch vụ hội chợ, triển lãm thương mại thực hiện.”

[Khoản 1 Điều 132]

Điều 132. Tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt Nam

1. Hội chợ, triển lãm thương mại tổ chức tại Việt Nam phải được đăng ký và phải được xác nhận bằng văn bản của cơ quan quản lý nhà nước về thương mại tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại.”

Cụ thể, căn cứ theo quy định tại Khoản 1 và 2 Điều 34 Văn bản hợp nhất 08/VBHN-BCT năm 2014 hợp nhất Nghị định hướng dẫn Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại do Bộ Công thương ban hành (“Văn bản hợp nhất 08/VBHN-BCT năm 2014”), quý công ty phải đăng ký tổ chức hội chơ thương mại tại Sở Thương mại TPHCM (nay là Sở Công thương TPHCM) trước ngày 01 tháng 10 của năm trước năm tổ chức hội chợ; chậm nhất trước ngày 01 tháng 11 của năm trước năm tổ chức hội chợ, Sở Công Thương TPHCM sẽ xác nhận bằng văn bản về việc đăng ký tổ chức hội chợ thương mại, nếu không xác nhận thì phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do:

Điều 34. Tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt Nam

1. Việc tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại phải được đăng ký tại Sở Thương mại, nơi dự kiến tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại trước ngày 01 tháng 10 của năm trước năm tổ chức hội chợ, triển lãm.

2. Sở Thương mại xác nhận bằng văn bản việc đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại của thương nhân, tổ chức hoạt động có liên quan đến thương mại chậm nhất trước ngày 01 tháng 11 của năm trước năm tổ chức hội chợ, triển lãm. Trong trường hợp không xác nhận việc đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại thì Sở Thương mại phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do trong thời hạn nêu tại khoản này.”

Như vậy, nếu không đăng ký tổ chức hội chợ thương mại và được xác nhận bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền mà quý công ty vẫn tiến hành tổ chức hội chợ thương mại, quý công ty sẽ bị phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 30 triệu đồng căn cứ theo quy định tại Điểm b Khoản 4 Điều 50 Nghị định số 185/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (“Nghị định số 185/2013/NĐ-CP”):

Điều 50. Hành vi vi phạm về hội chợ, triển lãm thương mại

4. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

b) Tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại về hàng hóa, dịch vụ của thương nhân, tổ chức khác mà không đăng ký kinh doanh dịch vụ hội chợ, triển lãm thương mại theo quy định.”

Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình.Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

Ghi chú:

Văn bản hợp nhất 08/VBHN-BCT năm 2014 hợp nhất Nghị định hướng dẫn Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại do Bộ Công thương ban hành, hợp nhất:

  • Nghị định số 37/2006/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại, có hiệu lực kể từ ngày 19 tháng 4 năm 2006, được sửa đổi, bổ sung bởi:
  • Nghị định số 68/2009/NĐ-CP ngày 06 tháng 8 năm 2009 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung khoản 7 Điều 4 Nghị định số 37/2006/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2009.
Agree Comment 0 Agrees almost 4 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.