This site is under development, some of the functionalities may not work properly.
Anonymous
in Commercial Law
Asked May 08, 2017

Luật Thương mại - Giao hàng trước thời hạn

 • 1 Answer
 • 267 Views

Công ty tôi có đặt mua của bên công ty Ánh Mai sản phẩm thịt bò đông lạnh, thỏa thuận giao hàng vào ngày 10/9/2016. Tuy nhiên, mới ngày 1/9/2016, bên tôi đã nhận được thông báo từ bên công ty Ánh Mai là hàng hóa sẽ được vận chuyển đến vào ngày 3/9/2016. Công ty tôi gửi thông báo từ chối nhận hàng. Tuy nhiên, 2 ngày sau công ty Ánh Mai vẫn chuyển hàng đến. Kết quả thịt đến nơi nhưng chúng tôi chưa kịp chuẩn bị đầy đủ các thiết bị bảo quản, do đặc tính sản phẩm nên đến ngày giao hàng cho đối tác khác, thịt đã bị hỏng. Xin hỏi công ty tôi có thể yêu cầu công ty Ánh Mai bồi thường hay không?

Answer 1

Trong trường hợp này, vì hoạt động mua bán hàng hóa giữa quý công ty và công ty Ánh Mai là hoạt động nhằm mục đích sinh lợi nên đây là “hoạt động thương mại” theo Khoản 1 Điều 3 Luật Thương mại 2005. Theo đó, các nghĩa vụ cơ bản của công ty Ánh Mai đối với quý công ty trong trường hợp này bao gồm:

 • Giao hàng, chứng từ theo thỏa thuận trong hợp đồng về số lượng, chất lượng, cách thức đóng gói, bảo quản và các quy định khác trong hợp đồng
 • Trường hợp không có thỏa thuận cụ thể, bên bán có nghĩa vụ giao hàng và chứng từ liên quan theo quy định của Luật Thương mại 2005
 • [Điều 34 Luật thương mại 2005]

 • Bên bán có nghĩa vụ giao hàng đúng địa điểm đã thoả thuận
 • [Khoản 1 Điều 35 Luật thương mại 2005]

 • Bên bán phải giao hàng vào đúng thời điểm giao hàng đã thoả thuận trong hợp đồng
 • [Khoản 1 Điều 37 Luật thương mại 2005]

  Như vậy, có thể thấy rằng, bên công ty Ánh Mai đã giao hàng không đúng thời điểm như thỏa thuận trong hợp đồng, cụ thể là thỏa thuận giao hàng ngày 10/9/2016 nhưng công ty Ánh Mai đã giao trước vào ngày 3/9/2016 và gây ra thiệt hại cho quý công ty. Vì vậy, theo như quy định tại Điều 38 Luật Thương mại 2005, “trường hợp bên bán giao hàng trước thời hạn đã thỏa thuận thì bên mua có quyền nhận hoặc không nhận hàng nếu các bên không có thoả thuận khác”. Thực tế, quý công ty đã từ chối nhận hàng và gửi thông báo bởi vì chưa kịp chuẩn bị đầy đủ các thiết bị bảo quản, nhưng công ty Ánh Mai vẫn cứ giao. Vì vậy, trong trường hợp này, trách nhiệm của công ty quý khách đã được loại trừ. Do đó, quý công ty hoàn toàn có thể đòi công ty Ánh Mai bồi thường thiệt hại, xuất phát từ hành vi vi phạm hợp đồng của bên công ty Ánh Mai, cụ thể là giao hàng không đúng thời điểm dẫn đến thiệt hại.

  Tuy nhiên, trong trường hợp này, quý công ty cần lưu ý đến việc chứng minh các căn cứ phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại theo Điều 303 Luật thương mại 2005. Cụ thể:

  Trừ các trường hợp miễn trách nhiệm quy định tại Điều 294 của Luật này, trách nhiệm bồi thường thiệt hại phát sinh khi có đủ các yếu tố sau đây:

  1. Có hành vi vi phạm hợp đồng;

  2. Có thiệt hại thực tế;

  3. Hành vi vi phạm hợp đồng là nguyên nhân trực tiếp gây ra thiệt hại.

  Khoản 2 Điều 302 Luật Thương mại 2005 quy định “giá trị bồi thường thiệt hại bao gồm giá trị tổn thất thực tế, trực tiếp mà bên bị vi phạm phải chịu do bên vi phạm gây ra và khoản lợi trực tiếp mà bên bị vi phạm đáng lẽ được hưởng nếu không có hành vi vi phạm”. Như vậy, nếu có đủ căn cứ chứng minh thiệt hại mà công ty quý khách phải chịu do hành vi vi phạm của công ty Ánh Mai thì công ty Ánh Mai phải có trách nhiệm bồi thường toàn bộ thiệt hại xảy ra đối với công ty quý khách.

  Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình.Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

  Agree Comment 0 Agrees almost 4 years ago

  Please Login or Register to Submit Answer

  Directory ads
  Need to talk to a lawyer?

  Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.