This site is under development, some of the functionalities may not work properly.
Anonymous
in Commercial Law Trade Law
Asked May 15, 2017

Luật Thương mại - Hợp đồng nhượng quyền thương mại

  • 1 Answer
  • 239 Views

Tôi hiện đang kinh doanh một mô hình nhà hàng thức ăn nhanh và có thương hiệu khá nổi tiếng. Hiện nay, tôi muốn thỏa thuận miệng cho một người thân thiết để nhượng quyền kinh doanh mô hình này. Tôi xin hỏi luật sư tôi làm vậy có được không?

Answer 1

Theo quy định pháp luật Việt Nam hiện hành, trong trường hợp này, việc nhượng quyền kinh doanh nhà hàng của quý khách phải được lập bằng văn bản hoặc các hình thức khác có giá trị pháp lý tương đương; nếu không, quý khách có thể bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này.

Căn cứ theo quy định tại Điều 284 Luật Thương mại 2005, nhượng quyền thương mại là “hoạt động thương mại, theo đó bên nhượng quyền cho phép và yêu cầu bên nhận quyền tự mình tiến hành việc mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ theo các điều kiện sau đây:

1. Việc mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ được tiến hành theo cách thức tổ chức kinh doanh do bên nhượng quyền quy định và được gắn với nhãn hiệu hàng hoá, tên thương mại, bí quyết kinh doanh, khẩu hiệu kinh doanh, biểu tượng kinh doanh, quảng cáo của bên nhượng quyền;

2. Bên nhượng quyền có quyền kiểm soát và trợ giúp cho bên nhận quyền trong việc điều hành công việc kinh doanh.”

Theo đó, Điều 285 Luật Thương mại 2005 quy định hợp đồng nhượng quyền thương mại phải được lập thành văn bản hoặc hình thức khác có giá trị pháp lý tương đương, bao gồm: điện báo, telex, fax, thông điệp dữ liệu và các hình thức khác theo quy định của pháp luật [Khoản 15 Điều 3 Luật Thương mại 2005].

Như vậy, việc quý khách thỏa thuận miệng về việc nhượng quyền kinh doanh mô hình nhà hàng thức ăn nhanh là không phù hợp với quy định nêu trên. Quý khách có thể bị phạt tiền từ 1 triệu đồng đến 3 triệu đồng căn cứ theo quy định tại Khoản 1 Điều 95 Nghị định 185/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng:

Điều 95. Hành vi vi phạm về kinh doanh nhượng quyền thương mại

1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với hành vi nhượng quyền thương mại mà không có hợp đồng theo quy định.”

Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình.Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

Agree Comment 0 Agrees almost 4 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.