This site is under development, some of the functionalities may not work properly.
Anonymous
in Commercial Law
Asked May 08, 2017

Luật Thương mại - Hợp đồng thuê

  • 1 Answer
  • 157 Views

Công ty tôi có thuê một thiết bị của công ty B nhằm mục đích phục vụ cho sản xuất. Tháng 5/2016, do hệ thống gặp trục trặc, công ty tôi có thông báo và yêu cầu công ty B sửa chữa trong vòng 2 tuần nhưng công ty B không trả lời. Do đó, chúng tôi đã bỏ tiền ra sửa chữa vì nếu kéo dài sẽ ảnh hưởng lớn đến toàn bộ quy trình sản xuất. Xin hỏi khi hoàn tất, chúng tôi có quyền yêu cầu công ty B hoàn trả số tiền sửa chữa hay không?

Answer 1

Theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành, quý công ty hoàn toàn có thể yêu cầu công ty B hoàn trả số tiền sửa chữa thiết bị. Về nguyên tắc, theo Khoản 1 Điều 272 Luật Thương mại 2005 thì bên thuê không được sửa chữa, thay đổi tình trạng ban đầu của hàng hóa cho thuê nếu không được bên cho thuê chấp thuận.Tuy nhiên, trong trường hợp này, Khoản 3 Điều 271 Luật Thương mại 2005 quy định:

Yêu cầu bên cho thuê [công ty B] thực hiện việc bảo dưỡng, sửa chữa hàng hóa; nếu bên cho thuê không thực hiện nghĩa vụ này trong một thời hạn hợp lý thì bên thuê [quý công ty] có thể tiến hành bảo dưỡng, sửa chữa hàng hóa cho thuê và bên cho thuê phải chịu các chi phí hợp lý của việc bảo dưỡng, sửa chữa đó.

Đổi lại, bên cho thuê có nghĩa vụ “bảo dưỡng và sửa chữa hàng hóa cho thuê trong thời hạn hợp lýtheo như quy định tại Khoản 4 Điều 270. Thực tế, việc sửa chữa thiết bị trong trường hợp này là cần thiết bởi ảnh hưởng đến quy trình sản xuất và hơn nữa, quý khách đã có thông báo về việc sửa chữa thiết bị. Tuy nhiên, phía công ty B vẫn không trả lời. Như vậy, hoàn toàn có cơ sở để quý công ty tiến hành hoạt động sửa chữa và sau khi hoàn tất, quý công ty có thể yêu cầu bên B phải chịu các chi phí hợp lý cho việc này.

Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình. Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

Agree Comment 0 Agrees almost 4 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.