This site is under development, some of the functionalities may not work properly.
Anonymous
in Commercial Law
Asked May 08, 2017

Luật Thương mại - Trách nhiệm bồi thường thiệt hại của các bên trong quan hệ đại lý thương mại

  • 1 Answer
  • 281 Views

Công ty tôi có nhận đại lý cho công ty A là một công ty sản xuất sữa chua. Gần đây, một khách hàng sau khi mua sữa chua tại cửa hàng của tôi thì bị ngộ độc. Nay người này đòi bồi thường. Tôi xin hỏi luật sư, công ty tôi hay công ty A phải chịu trách nhiệm bồi thường trong trường hợp này?

Answer 1

Trong trường hợp này, trách nhiệm bồi thường căn cứ vào quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia vào quan hệ đại lý thương mại; cụ thể, là quan hệ đại lý thương mại giữa quý công ty (bên đại lý) và công ty A (bên giao đại lý). Điều 166 Luật Thương mại 2005 quy định: 

Đại lý thương mại là hoạt động thương mại, theo đó bên giao đại lý và bên đại lý thoả thuận việc bên đại lý nhân danh chính mình mua, bán hàng hoá cho bên giao đại lý hoặc cung ứng dịch vụ của bên giao đại lý cho khách hàng để hưởng thù lao.

Vì thông tin mà quý công ty cung cấp chưa rõ về hợp đồng đại lý mà quý công ty và công ty A đã giao kết; do đó, nếu trong hợp đồng đại lý có quy định về vấn đề khách hàng bị ngộ độc và phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại thì lúc này tranh chấp phát sinh sẽ giải quyết theo hợp đồng hoặc theo sự thỏa thuận của các bên. Ngược lại, nếu các bên không có thỏa thuận về vấn đề này thì lúc này tranh chấp phát sinh sẽ giải quyết theo quy định của Luật Thương mại 2005.

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 173 Luật Thương mại 2005, “trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác, bên giao đại lý phải chịu trách nhiệm về chất lượng hàng hóa của đại lý mua bán hàng hóa, chất lượng dịch vụ của đại lý cung ứng dịch vụ”. Đồng thời, Khoản 5 Điều 175 Luật Thương mại 2005 có quy định, bên đại lý có nghĩa vụ phải “bảo quản hàng hoá sau khi nhận đối với đại lý bán hoặc trước khi giao đối với đại lý mua.”. Như vậy, về nguyên tắc, thì bên nào có lỗi gây ra thiệt hại thì bên đó có trách nhiệm bồi thường thiệt hại. Nếu các bên đều có lỗi thì phải liên đới chịu trách nhiệm về hàng hóa đối với khách hàng, theo quy định tại Khoản 5 Điều 175 Luật Thương mại 2005.

Với quy định trên, việc giải quyết trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong trường hợp này được giải quyết như sau:

  • Quý công ty phải chịu trách nhiệm bồi thường về vấn đề ngộ độc của khách hàng nếu quý công ty không thực hiện đúng và đủ nghĩa vụ bảo quản hàng hóa sau khi nhận (sữa chua) từ công ty A.
  • Công ty A phải chịu trách nhiệm bồi thường về vấn đề ngộ độc của khách hàng trong trường hợp quý công ty đã thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ về bảo quản hàng hóa của mình. Quý công ty cần chứng minh hàng hóa mà công ty A đã giao không đảm bảo chất lượng với hàng hóa thỏa thuận trong hợp đồng đại lý.
  • Nếu vấn đề ngộ độc của khách hàng xảy ra do lỗi của cả quý công ty và công ty A thì các bên phải liên đới bồi thường cho khách hàng này, việc phân định lỗi của các bên do các bên thỏa thuận hoặc bồi thường bằng nhau trong trường hợp thỏa thuận không được, căn cứ theo quy định tại Điều 616 Bộ luật Dân sự 2005. Cụ thể:

Trong trường hợp nhiều người cùng gây thiệt hại thì những người đó phải liên đới bồi thường cho người bị thiệt hại. Trách nhiệm bồi thường của từng người cùng gây thiệt hại được xác định tương ứng với mức độ lỗi của mỗi người; nếu không xác định được mức độ lỗi thì họ phải bồi thường thiệt hại theo phần bằng nhau.

Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình.Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

Agree Comment 0 Agrees almost 4 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.