This site is under development, some of the functionalities may not work properly.
Anonymous
in Commercial Law
Asked May 08, 2017

Luật Thương mại - Ủy thác mua bán hàng hóa

  • 1 Answer
  • 296 Views

Công ty tôi là một công ty TNHH chuyên phân phối xi măng.Tháng 6 năm nay, công ty tôi và công ty A có ký kết một hợp đồng; theo đó, công ty tôi sẽ tiến hành mua một loại xi măng đặc biệt theo những điều kiện mà công ty A đã đề ra để xây dựng một công trình mà công ty này trúng thầu. Công ty A có trách nhiệm thanh toán thù lao cho công ty tôi trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận hàng. Ngày 21/8/2016, công ty tôi đã hoàn thành việc đặt mua số xi măng và tiến hành giao cho công ty A đúng theo như địa điểm, số lượng, chất lượng theo thỏa thuận. Tuy nhiên sau khi hết hạn thanh toán, công ty A từ chối thanh toán vì lý do xi măng đã giảm chất lượng không sử dụng được. Theo chúng tôi tìm hiểu thì việc này xuất phát từ nguyên nhân công ty A đã không bảo quản theo đúng hướng dẫn của công ty tôi khi giao hàng. Tôi xin hỏi luật sư, việc làm của công ty A có vi phạm quy định của pháp luật hay không?

Answer 1

Trong trường hợp này, quý công ty đã tiến hành việc mua xi măng từ đối tác trên danh nghĩa của công ty với điều kiện theo thỏa thuận trong hợp đồng được giao kết với công ty A; do đó, quan hệ này là “quan hệ ủy thác mua bán hàng hóa” theo quy định tại Điều 155 Luật Thương mại 2005. Cụ thể:

Uỷ thác mua bán hàng hoá là hoạt động thương mại, theo đó bên nhận uỷ thác thực hiện việc mua bán hàng hoá với danh nghĩa của mình theo những điều kiện đã thoả thuận với bên uỷ thác và được nhận thù lao uỷ thác.

Điều này có nghĩa là quý công ty (bên nhận ủy thác) sẽ được nhận thù lao từ công ty A (bên ủy thác) theo đúng thỏa thuận tại hợp đồng. Bên cạnh đó, quý công ty “đã hoàn thành việc đặt mua số xi măng và tiến hành giao cho công ty A đúng theo như địa điểm, số lượng, chất lượng theo thỏa thuận” vào ngày 21/8/2016 nên căn cứ theo Khoản 3 Điều 164 Luật Thương mại 2005, quý công ty sẽ“không chịu trách nhiệm về hàng hoá đã bàn giao đúng thoả thuận cho bên uỷ thác.” Như vậy, sau thời điểm giao xi măng, quý công ty không phải chịu trách nhiệm về việc xi măng bị giảm chất lượng dẫn đến không sử dụng được. Hơn nữa, chất lượng xi măng bị giảm sút hoàn toàn do lỗi của công ty A; bỡi lẽ, công ty A đã không bảo quản theo đúng hướng dẫn khi giao hàng. Do đó, quý công ty hoàn toàn có quyền hưởng thù lao ủy thác theo quy định trong hợp đồng mà hai bên đã giao kết.

Theo quy định tại hợp đồng ủy thác mua bán hàng hóa của các bên, công ty A phải thanh toán tiền thù lao cho quý công ty trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày giao hàng (21/8/2016) tức là đến ngày 19/9/2016, công ty A phải hoàn thành việc thanh toán. Nhưng đến nay, công ty này từ chối nghĩa vụ thanh toán và việc từ chối không có cơ sở; do đó, việc làm của công ty A là vi phạm quy định của pháp luật hiện hành. Quý công ty có thể khởi kiện yêu cầu Tòa án nơi công ty A đặt trụ sở buộc công ty này phải thanh toán thù lao ủy thác mua bán xi măng cho mình.

Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình.Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

Agree Comment 0 Agrees almost 4 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.