This site is under development, some of the functionalities may not work properly.
Anonymous
in Commercial Law
Asked May 17, 2017

Luật Thương mại – Giá khuyến mãi thấp hơn so với giá đã đăng ký với Sở Công thương

  • 1 Answer
  • 185 Views

Tháng 12/2016, công ty tôi có đăng ký một bảng thông báo với Sở Công Thương Thành Phố Hồ Chí Minh về việc thực hiện khuyến mại đối với mặt hàng nước xả vải là 50%. Xin hỏi Luật sư, sau khi được Sở Công Thương cho phép nếu vì một số lý do, công ty tôi chỉ thực hiện giảm giá với mức 30% thì có được hay không?

Answer 1

Dựa theo thông tin quý công ty cung cấp cho chúng tôi, hình thức khuyến mại của quý công ty trong trường hợp này là “bán hàng với giá thấp hơn giá bán hàng trước đó, được áp dụng trong thời gian khuyến mại đã đăng ký hoặc thông báo” theo như quy định tại Khoản 3 Điều 92 Luật Thương mại 2005.

Căn cứ theo quy định tại Khoản 3 Điều 96 Luật Thương mại 2005, quý công ty phải có nghĩa vụ thực hiện đúng chương trình khuyến mại đã thông báo và các cam kết với khách hàng. Điều này có nghĩa là việc quý công ty đăng ký với Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh về việc thực hiện khuyến mại đối với mặt hàng nước xả vải là 50% nhưng trên thực tế lại thực hiện giảm giá với mức 30% là hành vi không hợp pháp. Do đó, trong trường hợp này, để đảm bảo tính pháp lý quý công ty phải tiến hành thủ tục sửa đổi nội dung chương trình khuyến mại. Theo đó, Khoản 7 Mục II Thông tư liên tịch 07/2007/TTLT-BTM-BTC hướng dẫn về khuyến mại và hội chợ, triển lãm thương mại quy định tại Nghị định 37/2006/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại do Bộ Thương mại và Bộ Tài chính ban hành quy định như sau:

7. Sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại

a) Thương nhân muốn sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại phải gửi văn bản thông báo hoặc đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại (theo mẫu KM-8 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này) đến cơ quan quản lý nhà nước nơi đã thông báo hoặc đăng ký thực hiện khuyến mại;

b) Trình tự, thủ tục đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung đối với chương trình khuyến mại thuộc hình thức phải thông báo thực hiện theo hướng dẫn tại khoản 2 Mục II Thông tư này. Trình tự, thủ tục đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung đối với chương trình khuyến mại thuộc hình thức phải đăng ký thực hiện theo hướng dẫn tại khoản 5 và khoản 6 Mục II tại Thông tư này; 

c) Việc sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại phải đảm bảo tuân thủ các quy định về khuyến mại tại Luật Thương mại và Nghị định số 37/2006/NĐ-CP”.

Nếu như quý công ty vẫn cố tình giảm giá với mức 30% thay vì 50% như mức đã thông báo và không tiến hành thủ tục sửa đổi nội dung chương trình khuyến mại thì nhiều khả năng quý công ty có thể bị đình chỉ thực hiện việc khuyến mại này theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 20 Văn bản hợp nhất 08/VBHN-BCT năm 2014 hợp nhất Nghị định hướng dẫn Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại do Bộ Công thương ban hành. Cụ thể:

Điều 20. Đình chỉ thực hiện chương trình khuyến mại

1. Cơ quan quản lý nhà nước về thương mại có thẩm quyền có quyền đình chỉ việc thực hiện toàn bộ hoặc một phần chương trình khuyến mại của thương nhân nếu phát hiện có hành vi vi phạm thuộc một trong các trường hợp sau đây:

b) Không thực hiện hoặc thực hiện không đúng hoặc không đầy đủ các nội dung trong thể lệ chương trình khuyến mại đã đăng ký tại cơ quan quản lý nhà nước về thương mại có thẩm quyền.

…”

Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình.Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

Ghi chú:

Văn bản hợp nhất 08/VBHN-BCT năm 2014 hợp nhất Nghị định hướng dẫn Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại do Bộ Công thương ban hành, hợp nhất:

  • Nghị định 68/2009/NĐ-CP sửa đổi Khoản 7 Điều 4 Nghị định 37/2006/NĐ-CP Hướng dẫn Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại;
  • Nghị định 37/2006/NĐ-CP Hướng dẫn Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại
Agree Comment 0 Agrees almost 4 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.