This site is under development, some of the functionalities may not work properly.
Anonymous
in Commercial Law
Asked May 05, 2017

Luật Thương Mại – Văn phòng đại diện

  • 1 Answer
  • 299 Views

Công ty của tôi ở Hungary chuyên nhập khẩu mặt hàng giày dép từ một công ty khác tại Việt Nam để xuất đi các nước. Để tiện hơn, công ty tôi mong muốn mở một văn phòng đại diện ở Việt Nam để thực hiện các công việc sau: (i)xuất khẩu hàng đi các nước theo chỉ định của công ty mẹ tại Hungary; và (ii) VPĐD sẽ thuê kho tại Việt Nam và thanh toán trực tiếp tiền lương, chi phí hải quan và thuế (nếu có). Xin hỏi luật sư, công ty tôi có được làm như vậy không?

Answer 1

Theo quy định pháp luật Việt Nam hiện hành, công ty mẹ ở Hungary không thể mở văn phòng đại diện tại Việt Nam để thực hiện các công việc kể trên. Bởi lẽ, Khoản 6 Điều 3 Luật Thương mại 2005 quy định: “Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam là đơn vị phụ thuộc của thương nhân nước ngoài, được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam để tìm hiểu thị trường và thực hiện một số hoạt động xúc tiến thương mại mà pháp luật Việt Nam cho phép”. Điều này có nghĩa là phạm vi hoạt động của văn phòng đại diện tương đối hẹp, chỉ là liên lạc, tìm hiểu thị trường, xúc tiến thương mại, tìm kiếm cơ hội đầu tư, kinh doanh của thương nhân do mình đại diện.

Ngoài ra, việc văn phòng đại diện không có chức năng kinh doanh cũng được quy định tại Điều 18 Luật thương mại 2005, cụ thể là:

“1. Không được thực hiện hoạt động sinh lợi trực tiếp tại Việt Nam.

2. Chỉ được thực hiện các hoạt động xúc tiến thương mại trong phạm vi mà Luật này cho phép.

3. Không được giao kết hợp đồng, sửa đổi, bổ sung hợp đồng đã giao kết của thương nhân nước ngoài, trừ trường hợp Trưởng Văn phòng đại diện có giấy uỷ quyền hợp pháp của thương nhân nước ngoài hoặc các trường hợp quy định tại các khoản 2, 3 và 4 Điều 17 của Luật này.

…”

Trong trường hợp này, nếu quý khách hàng vẫn mong muốn thực hiện các hoạt động như liệt kệ ở trên thì công ty của quý khách tại Hungary phải thành lập chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam; bởi lẽ, theo quy định tại Điều 19 Luật Thương Mại 2005 thì chi nhánh của thương nhân nước ngoài được quyền:

“1. Thuê trụ sở, thuê, mua các phương tiện, vật dụng cần thiết cho hoạt động của Chi nhánh.

2. Tuyển dụng lao động là người Việt Nam, người nước ngoài để làm việc tại Chi nhánh theo quy định của pháp luật Việt Nam.

3. Giao kết hợp đồng tại Việt Nam phù hợp với nội dung hoạt động được quy định trong giấy phép thành lập Chi nhánh và theo quy định của Luật này.

4. Mở tài khoản bằng đồng Việt Nam, bằng ngoại tệ tại ngân hàng được phép hoạt động tại Việt Nam.

5. Chuyển lợi nhuận ra nước ngoài theo quy định của pháp luật Việt Nam.

6. Có con dấu mang tên Chi nhánh theo quy định của pháp luật Việt Nam.

7. Thực hiện các hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động thương mại khác phù hợp với giấy phép thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam và điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

8. Các quyền khác theo quy định của pháp luật.”

Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình. Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

Agree Comment 0 Agrees almost 4 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.