This site is under development, some of the functionalities may not work properly.
Anonymous
in Construction Law
Asked May 17, 2017

Luật Xây dựng - Vi phạm quy định về tổ chức thi công xây dựng

  • 1 Answer
  • 238 Views

Tôi mua lô đất và căn nhà gắn liền với đất của chị A tại một quận trung tâm của Thành phố Hồ Chí Minh. Thông qua một người bạn, tôi biết được rằng trước khi chuyển nhượng cho tôi, chị A được cấp phép sửa chữa nhưng đã xây dựng không đúng với giấy phép xây dựng. Xin hỏi Luật sư, hành vi này cụ thể bị xử phạt như thế nào? Nếu chị A vẫn chưa nộp phạt thì khi giấy chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất đã sang tên tôi thì lúc này ai sẽ có trách nhiệm nộp khoản tiền phạt?

Answer 1

Theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành, hành vi của chị A sẽ bị phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng. Bởi lẽ, Điểm b Khoản 3 Điều 13 Nghị định 121/2013/NĐ-CP năm 2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng; kinh doanh bất động sản; khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; quản lý phát triển nhà và công sở (“Nghị định 121/2013/NĐ-CP năm 2013”) quy định:

Điều 13. Vi phạm quy định về tổ chức thi công xây dựng

3. Xử phạt đối với hành vi tổ chức thi công xây dựng công trình sai giấy phép xây dựng được cấp đối với trường hợp cấp phép sửa chữa, cải tạo như sau:

a) Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với xây dựng nhà ở riêng lẻ ở nông thôn hoặc công trình xây dựng khác không thuộc trường hợp quy định tại Điểm b, Điểm c Khoản này;

b) Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với xây dựng nhà ở riêng lẻ ở đô thị;

c) Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với xây dựng công trình thuộc trường hợp phải lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình hoặc lập dự án đầu tư xây dựng công trình.

…”

Dựa theo thông tin quý khách cung cấp cho chúng tôi, nếu chị A vẫn chưa nộp phạt, mặc dù giấy chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất đã sang tên quý khách nhưng lúc này chị A vẫn là người phải có trách nhiệm nộp. Bởi lẽ, theo quy định tại Khoản 1 Điều 70 Nghị định 121/2013/NĐ-CP năm 2013 thì hành vi vi phạm hành chính đã có quyết định xử phạt vi phạm hành chính của người có thẩm quyền nhưng chưa thực hiện thì sẽ tiếp tục thực hiện hoặc cưỡng chế thực hiện theo quy định của Luật xử lý vi phạm hành chính. Theo đó, căn cứ vào Khoản 1 Điều 73 Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012 thì người có nghĩa vụ chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính (nộp tiền phạt) là cá nhân bị xử phạt vi phạm hành chính. Như vậy, trong trường hợp này, chị A là người có hành vi vi phạm hành chính và đã có quyết định xử phạt vi phạm hành chính của người có thẩm quyền nhưng chưa thực hiện thì chị A vẫn là chủ thể có trách nhiệm nộp tiền phạt theo đúng thời hạn đã quy định.

Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình.Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

Agree Comment 0 Agrees almost 4 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.