This site is under development, some of the functionalities may not work properly.
Anonymous
in Construction Law Civil Law
Asked May 17, 2017

Luật Xây dựng - Xây nhà lấn sang đất liền kề

  • 1 Answer
  • 224 Views

Tôi đang xây dựng một căn nhà 3 tầng tại Quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh. Nhà của tôi được xây với giấy phép và giấy tờ nhà đất đầy đủ. Tuy nhiên, gần đây khi vừa xây lên tới tầng 2 thì tôi phát hiện nhà bên cạnh xây tầng 2 lấn qua đất nhà tôi 50cm. Thấy vậy tôi có sang nhà bên trao đổi với họ và yêu cầu họ có biện pháp khắc phục. Lúc này, họ từ chối và cho rằng tôi chỉ có giấy phép xây dựng dưới đất, còn trên không gian tầng 2 thì tôi không có giấy phép nên họ xây trước họ có quyền. Xin hỏi Luật sư, trong trường hợp này, lý do họ đưa ra có hợp pháp hay không?

Answer 1

Theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành, việc nhà hàng xóm xây tầng 2 lấn sang đất nhà quý khách 50cm là hành vi không hợp pháp. Bởi lẽ, Điều 175 Bộ luật Dân sự 2015 quy định:

Điều 175. Ranh giới giữa các bất động sản

1. Ranh giới giữa các bất động sản liền kề được xác định theo thỏa thuận hoặc theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Ranh giới cũng có thể được xác định theo tập quán hoặc theo ranh giới đã tồn tại từ 30 năm trở lên mà không có tranh chấp.

Không được lấn, chiếm, thay đổi mốc giới ngăn cách, kể cả trường hợp ranh giới là kênh, mương, hào, rãnh, bờ ruộng. Mọi chủ thể có nghĩa vụ tôn trọng, duy trì ranh giới chung.

2. Người sử dụng đất được sử dụng không gian và lòng đất theo chiều thẳng đứng từ ranh giới của thửa đất phù hợp với quy định của pháp luật và không được làm ảnh hưởng đến việc sử dụng đất của người khác.

Người sử dụng đất chỉ được trồng cây và làm các việc khác trong khuôn viên đất thuộc quyền sử dụng của mình và theo ranh giới đã được xác định; nếu rễ cây, cành cây vượt quá ranh giới thì phải xén rễ, cắt, tỉa cành phần vượt quá, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

Với quy định trên, có thể thấy rằng, quyền sử dụng đất của quý khách không chỉ được tính dưới mặt đất mà còn được xác định cả dưới lòng đất và không gian bên trên theo chiều thẳng đứng. Do đó, nhà hàng xóm chỉ được xây dựng nhà ở trong phạm vi không gian đất của họ và không được quyền lấn sang phần đất của quý khách theo như nghĩa vụ tôn trọng quy tắc xây dựng được quy định tại Điều 174 Bộ luật Dân sự 2015. Cụ thể:

Điều 174. Nghĩa vụ tôn trọng quy tắc xây dựng

Khi xây dựng công trình, chủ sở hữu, chủ thể có quyền khác đối với tài sản phải tuân theo pháp luật về xây dựng, bảo đảm an toàn, không được xây vượt quá độ cao, khoảng cách mà pháp luật về xây dựng quy định và không được xâm phạm đến quyền, lợi ích hợp pháp của chủ sở hữu, người có quyền khác đối với tài sản là bất động sản liền kề và xung quanh.

Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình.Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

Agree Comment 0 Agrees almost 4 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.