This site is under development, some of the functionalities may not work properly.
Anonymous
Asked May 17, 2017

Luật Doanh nghiệp – Hợp đồng ký trước khi thành lập doanh nghiệp

  • 1 Answer
  • 158 Views

Tôi và một số bạn bè sắp tới có ý định thành lập Công ty TNHH hai thành viên trở lên. Hiện tại, công ty tôi chưa đăng ký thành lập doanh nghiệp nhưng tôi đã ký hợp đồng thuê trụ sở và mua các thiết bị văn phòng cho công ty. Vậy xin hỏi, trách nhiệm trả tiền thuê văn phòng hàng tháng hay trả tiền hóa đơn thiết bị sẽ là do tôi chịu hay công ty chịu?

Answer 1

Dựa theo thông tin quý khách cung cấp cho chúng tôi, tùy vào từng trường hợp mà trách nhiệm trả tiền thuê văn phòng hàng tháng, trả tiền hóa đơn thiết bị sẽ do quý khách chịu hoặc công ty chịu. Bởi lẽ, Điều 19 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định:

“Điều 19. Hợp đồng trước đăng ký doanh nghiệp

1. Người thành lập doanh nghiệp được ký các loại hợp đồng phục vụ cho việc thành lập và hoạt động của doanh nghiệp trước và trong quá trình đăng ký doanh nghiệp.

2. Trường hợp doanh nghiệp được thành lập thì doanh nghiệp phải tiếp tục thực hiện quyền và nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng đã ký kết quy định tại khoản 1 Điều này, trừ trường hợp các bên hợp đồng có thỏa thuận khác.

3. Trường hợp doanh nghiệp không được đăng ký thành lập thì người ký kết hợp đồng theo quy định tại khoản 1 Điều này chịu trách nhiệm hoặc người thành lập doanh nghiệp liên đới chịu trách nhiệm thực hiện hợp đồng đó”.

Với quy định trên, có thể thấy rằng việc ký kết hợp đồng thuê trụ sở và mua thiết bị văn phòng cho công ty của quý khách thực chất là nhằm mục đích cho việc thành lập và hoạt động của quý công ty. Do đó, trong trường hợp này nếu sau này quý công ty được thành lập thì công ty là chủ thể có trách nhiệm trả tiền thuê văn phòng hàng tháng hay trả tiền hóa đơn thiết bị. Ngược lại, nếu như công ty không được đăng ký thành lập thì chính quý khách có nghĩa vụ trả tiền thuê văn phòng hàng tháng, trả tiền hóa đơn thiết bị hoặc người thành lập doanh nghiệp liên đới chịu trách nhiệm thanh toán.

Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình.Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

Agree Comment 0 Agrees almost 4 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.