This site is under development, some of the functionalities may not work properly.
Anonymous
in Corporate Law
Asked May 17, 2017

Luật Doanh nghiệp – Nghĩa vụ của thành viên hợp danh khi bị khai trừ khỏi công ty

  • 1 Answer
  • 271 Views

Công ty hợp danh của chúng tôi hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản. Sau 6 năm đi vào hoạt động, tình hình kinh doanh của công ty ngày càng khó khăn khi thị trường bất động sản rơi vào tình trạng “đóng băng”. Đầu tháng 2/2014 công ty tôi bị phá sản. Các thành viên hợp danh trong công ty yêu cầu ông A, là thành viên hợp danh cũ của công ty, và đã bị công ty khai trừ khỏi công ty vào tháng 8/2013 phải liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài chính của công ty. Cho tôi hỏi yêu cầu này của công ty chúng tôi có phù hợp với quy định của pháp luật không?

Answer 1

Trong trường hợp thành viên hợp danh bị khai trừ ra khỏi công ty thì theo quy định tại Khoản 5 Điều 180 Luật Doanh nghiệp 2014, trong thời hạn 2 năm kể từ ngày họ bị chấm dứt tư cách thành viên hợp danh, người này vẫn phải liên đới chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với các khoản nợ của công ty đã phát sinh trước ngày chấm dứt tư cách thành viên. Quy này nhằm bảo vệ quyền lợi của chủ nợ và ràng buộc trách nhiệm của thành viên hợp danh đối với công ty trong trường hợp thành viên hợp danh cố ý thực hiện các hành vi vi phạm gây thiệt hại cho công ty đến mức công ty buộc phải khai trừ thành viên này.

[Khoản 5 Điều 180 Luật Doanh nghiệp 2014]

“Điều 180. Chấm dứt tư cách thành viên hợp danh

5. Trong thời hạn 02 năm, kể từ ngày chấm dứt tư cách thành viên hợp danh theo quy định tại điểm a và điểm c khoản 1 Điều này thì người đó vẫn phải liên đới chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với các khoản nợ của công ty đã phát sinh trước ngày chấm dứt tư cách thành viên.”

Trong vụ việc này, thành viên hợp danh A của quý công ty bị khai trừ khỏi công ty vào tháng 08/2013, tính đến ngày công ty của quý khách tuyên bố phá sản (tháng 02/2014) là còn trong thời hạn hai năm luật định. Như vậy, công ty của quý khách có quyền yêu cầu thành viên hợp danh bị khai trừ khỏi công ty phải có trách nhiệm liên đới bằng toàn bộ tài sản của họ đối với các khoản nợ của công ty. Tuy nhiên quý khách cần lưu ý, quý công ty chỉ được quyền yêu cầu thành viên hợp danh liên đới chịu trách nhiệm đối với các khoản nợ của công ty với điều kiện các khoản nợ này đã phát sinh trước ngày ông A chấm dứt tư cách thành viên tại công ty.

Như vậy, công ty của quý khách cần phân biệt rõ các khoản nợ và nghĩa vụ tài chính của công ty, những khoản nợ nào phát sinh sau ngày ông A chấm dứt tư cách thành viên và các khoản nợ nào đã phát sinh trước ngày ông A chấm dứt tư cách thành viên tại công ty, để có thể yêu cầu ông A chịu trách nhiệm liên đới đối với các khoản nợ và nghĩa vụ của công ty.

Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình.Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

Agree Comment 0 Agrees almost 4 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.