This site is under development, some of the functionalities may not work properly.
Anonymous
in Criminal Law
Asked May 15, 2017

Luật Hình sự - Thay đổi nơi cư trú trong thời gian hưởng án treo

  • 1 Answer
  • 236 Views

Bác tôi năm nay 70 tuổi, trước giờ vốn được hưởng chế độ chính sách người có công với cách mạng. Tháng 10/2016, trong một lần say rượu, bác tôi có xảy ra xô xát với bạn mình và sau đó bị Tòa án tuyên phạt 02 năm tù nhưng cho hưởng án treo. Xin hỏi Luật sư, trong thời gian thi hành án nếu như bác tôi có nhu cầu thay đổi nơi cư trú thì có được không? Lúc này, bác tôi có còn được tiếp tục hưởng chế độ như trên không?

Answer 1

Theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành, trong thời gian thi hành án treo, pháp luật vẫn cho phép bác quý khách thay đổi nơi cư trú nếu có nhu cầu nhưng phải được sự đồng ý cho thay đổi nơi cư trú bằng văn bản của cơ quan đã áp dụng biện pháp đó với bác quý khách. Bởi lẽ, Điều 4 Thông tư 35/2014/TT-BCA hướng dẫn Luật Cư trú và Nghị định 31/2014/NĐ-CP do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành quy định:

Điều 4. Các trường hợp tạm thời chưa được giải quyết thủ tục thay đổi nơi cư trú

1. Người dưới đây, trong thời gian bị hạn chế quyền tự do cư trú thì tạm thời chưa được giải quyết thủ tục thay đổi nơi cư trú (trừ trường hợp có sự đồng ý cho thay đổi nơi cư trú bằng văn bản của cơ quan đã áp dụng biện pháp đó):

b) Người bị kết án phạt tù nhưng chưa có quyết định thi hành án, được hưởng án treo hoặc đang được hoãn, tạm đình chỉ thi hành án phạt tù; người đang bị quản chế;

…”

Mặt khác, Khoản 3 Điều 64 Luật Thi hành án hình sự 2010 quy định, một khi người được hưởng án treo đi khỏi nơi cư trú từ 01 ngày trở lên thì phải khai báo tạm vắng. Trong trường hợp này, Ủy ban nhân dân cấp xã sẽ có thẩm quyền giải quyết cho bác quý khách được vắng mặt ở nơi cư trú theo quy định tại Điểm đ Khoản 1 Điều 63 Luật Thi hành án hình sự 2010.

Về việc hưởng chế độ chính sách người có công với cách mạng, mặc dù đang trong thời gian thi hành án treo nhưng bác quý khách vẫn sẽ được hưởng các chế độ như từ trước đến giờ. Cụ thể, Khoản 4 Điều 65 Luật Thi hành án hình sự 2010 quy định như sau:

Điều 65. Việc lao động, học tập của người được hưởng án treo

4. Người được hưởng án treo thuộc đối tượng được hưởng chế độ ưu đãi theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng, người đang hưởng chế độ bảo hiểm xã hội thì vẫn được hưởng các chế độ, chính sách theo quy định của pháp luật.

Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình.Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

Agree Comment 0 Agrees almost 4 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.