This site is under development, some of the functionalities may not work properly.
Anonymous
in Land Law
Asked May 08, 2017

Luật Đất đai - Hình thức sử dụng đất của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

  • 1 Answer
  • 300 Views

Công ty tôi là một công ty liên doanh. Sắp tới, công ty tôi có nhu cầu sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư làm muối nhằm xuất khẩu sang các nước lân cận. Tôi xin hỏi luật sư, hình thức sử dụng đất mà công ty tôi có quyền sử dụng là hình thức nào?

Answer 1

Trong trường hợp này, để có đất sử dụng quý công ty phải được nhận quyền sử dụng đất theo các quy định của pháp luật.

Theo quy định tại Khoản 7 Điều 5 Luật Đất đai 2013, quý công ty là loại hình doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài - đối tượng được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất, nhận chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của Luật này:

“Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài gồm doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp liên doanh, doanh nghiệp Việt Nam mà nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần, sáp nhập, mua lại theo quy định của pháp luật về đầu tư.”

Căn cứ theo quy định tại các Điểm g, h, và k Khoản 1 Điều 169 Luật Đất đai 2013, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài chỉ được nhận quyền sử dụng đất (i) thông qua việc Nhà nước giao đất để thực hiện các dự án đầu tư xây dựng nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp cho thuê [Điểm g]; (ii) thông qua việc Nhà nước cho thuê đất [Điểm h];hoặc (iii) theo kết quả hòa giải thành về tranh chấp đất đai được Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền công nhận; thỏa thuận trong hợp đồng thế chấp để xử lý nợ; quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về giải quyết tranh chấp đất đai, khiếu nại, tố cáo về đất đai, quyết định hoặc bản án của Tòa án nhân dân, quyết định thi hành án của cơ quan thi hành án đã được thi hành; văn bản công nhận kết quả đấu giá quyền sử dụng đất phù hợp với pháp luật [Điểm k].

Với những quy định trên, vì quý công ty có nhu cầu sử dụng đất nhằm thực hiện dự án đầu tư làm muối xuất khẩu nên có thể được Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm hoặc thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê để thực hiện dự án đầu tư sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối theo quy định tại Điểm đ Khoản 1 Điều 56 Luật Đất đai 2013. Nhà nước sẽ căn cứ vào (i) kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và (ii) nhu cầu sử dụng đất thể hiện trong dự án đầu tư, đơn xin thuê đất của quý công ty để cho thuê đất theo quy định tại Điều 52 Luật này.

Bên cạnh đó, quý công ty cần đáp ứng các điều kiện sau để được Nhà nước cho thuê đất, căn cứ theo Khoản 3 Điều 58 Luật Đất đai 2013, bao gồm:

a) Có năng lực tài chính để bảo đảm việc sử dụng đất theo tiến độ của dự án đầu tư;

b) Ký quỹ theo quy định của pháp luật về đầu tư; và

c) Không vi phạm quy định của pháp luật về đất đai đối với trường hợp đang sử dụng đất do Nhà nước giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư khác.

Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình.Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

Agree Comment 0 Agrees almost 4 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.