This site is under development, some of the functionalities may not work properly.
Anonymous
Asked May 12, 2017

Luật thuế tiêu thụ đặc biệt – Khấu trừ thuế tiêu thụ đặc biệt đối với sản phẩm rượu

  • 1 Answer
  • 264 Views

Thưa các Luật sư, công ty chúng tôi có trụ sở tại Hà Nội và chuyên kinh doanh về sản xuất rượu bổ dưỡng cho sức khỏe. Rượu bổ dưỡng của công ty chúng tôi sử dụng sản phẩm rượu Hà Nội (Công ty cồn rượu Hà nội đã chịu thuế tiêu thụ đặc biệt) để làm nguyên liệu pha chế rượu bổ dưỡng của công ty chúng tôi. Vậy trong trường hợp này, chúng tôi có phải nộp thêm một lần thuế tiêu thụ đặc biệt nữa không? Xin chân thành cảm ơn!

Answer 1

Theo thông tin mà quý khách cung cấp, (i) quý công ty sản xuất rượu rượu bổ dưỡng và (ii) sử dụng sản phẩm rượu Hà Nội [công ty cồn rượu Hà nội đã chịu thuế tiêu thụ đặc biệt] để làm nguyên liệu pha chế rượu bổ dưỡng. Trong trường hợp này, quý công ty vẫn phải kê khai nộp thuế tiêu thụ đặc biệt nhưng sẽ được khấu trừ thuế khi đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật.

Theo quy định của pháp luật, mặt hàng mà quý công ty sản xuất thuộc đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt theo Điều 2Văn bản hợp nhất số 02/VBHN-VPQH năm 2016 về Luật thuế tiêu thụ đặc biệt (“Văn bản hợp nhất số 02/VBHN-VPQH năm 2016”), cụ thể:

Điều 2. Đối tượng chịu thuế

1. Hàng hóa:

a) Thuốc lá điếu, xì gà và chế phẩm khác từ cây thuốc lá dùng để hút, hít, nhai, ngửi, ngậm;

b) Rượu;

c) Bia;

…”

Ngoài ra, khoản 2 Điều 8 của Văn Bản họp nhất số 02/VBHN-VPQH năm 2016 cũng có quy định về trường hợp khấu trừ thuế như sau:

Điều 8. Hoàn thuế, khấu trừ thuế

2. Người nộp thuế sản xuất hàng hóa thuộc đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt bằng nguyên liệu đã nộp thuế tiêu thụ đặc biệt nếu có chứng từ hợp pháp thì được khấu trừ số thuế đã nộp đối với nguyên liệu khi xác định số thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp ở khâu sản xuất.”

Theo đó, tại Điều 7 Văn bản hợp nhất số 18/VBHN-BTC năm 2016 về Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của thuế tiêu thụ đặc biệt và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt (“Văn bản hợp nhất số 18/VBHN-BTC năm 2016”) có quy định về trường hợp khấu trừ thuế như sau:

Điều 7. Khấu trừ thuế

1. Người nộp thuế sản xuất hàng hóa thuộc đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt bằng các nguyên liệu chịu thuế tiêu thụ đặc biệt được khấu trừ số thuế tiêu thụ đặc biệt đã nộp đối với nguyên liệu nhập khẩuhoặc đã trả đối với nguyên liệu mua trực tiếp từ cơ sở sản xuất trong nước khi xác định số thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp. Số thuế tiêu thụ đặc biệt được khấu trừ tương ứng với số thuế tiêu thụ đặc biệt của nguyên liệu đã sử dụng để sản xuất hàng hóa bán ra.

...

3. Việc khấu trừ tiền thuế tiêu thụ đặc biệt được thực hiện khi kê khai nộp thuế tiêu thụ đặc biệt.”

Như vậy, theo quy định trên, quý công ty vẫn phải kê khai nộp thuế tiêu thụ đặc biệt nhưng sẽ được khấu trừ thuế khi đáp ứng các điều kiện sau:

  • Có chứng từ hợp pháp;
  • Số thuế được khấu trừ tương ứng với số thuế tiêu thụ đặc biệt của nguyên liệu đã sử dụng để sản xuất hàng hóa bán ra.

Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình.Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

Ghi chú:

Văn bản hợp nhất Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt

Văn bản hợp nhất số 02/VBHN-VPQH năm 2016 về Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt, hợp nhất:

1. Luật thuế tiêu thụ đặc biệt số 27/2008/QH12 ngày 14 tháng 11 năm 2008 của Quốc hội, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 4 năm 2009, được sửa đổi, bổ sung bởi:

2. Luật số 70/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2016;

3. Luật số 71/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2015;

4. Luật số 106/2016/QH13 ngày 06 tháng 4 năm 2016 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật quản lý thuế, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2016.

Văn bản hợp nhất 18/VBHN-BTC năm 2016 hợp nhất Nghị định hướng dẫn Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt sửa đổi do Bộ Tài chính ban hành, hợp nhất:

1. Nghị định 100/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật quản lý thuế sửa đổi;

2. Nghị định 108/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt sửa đổi

Agree Comment 0 Agrees almost 4 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.