This site is under development, some of the functionalities may not work properly.
Trâm Võ
Asked September 25, 2017

New question

  • 0 Answers
  • 283 Views

công ty A (“Bên thuê”) giao kết hợp đồng thuê văn phòng (“Hợp đồng”) với công ty B (“Bên cho thuê”) là chủ sở hữu của cao ốc X với giá thuê là 6 tỉ đồng. Sau đó tranh chấp phát sinh. Hỏi đây được xem là hợp đồng dân sự hay hợp đồng thương mại?

Answers 0

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.