This site is under development, some of the functionalities may not work properly.
Uyên Cao
Asked October 03, 2017

New question

  • 0 Answers
  • 289 Views

dạ cho em hỏi trường hợp một bệnh nhân mắc bệnh viêm phúc mạc cần phải phẫu thuật gấp, nếu không phẫu thuật sẽ tử vong, nếu phẫu thuật thì có xác suất thành công không cao. Bệnh nhân đã đồng ý và ký giấy chấp nhận phẫu thuật. Nhưng khi đã đẩy vào phòng mổ thì gia đình bệnh nhân đến. Sau khi nghe bác sĩ trao đổi thì người nhà bệnh nhân không đồng ý cho mổ. Vậy theo luật bệnh viện nên tiến hành phẫu thuật hay không ạ???

Answers 0

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.