Hire An Expert Lawyer

Contact us
Now!

Linh Nguyễn
Asked October 08, 2017

New question

  • 0 Answers
  • 126 Views

Cho tôi hỏi, khi post 1 bài viết lên mạng xã hội, ví dụ facebook, thì quyền tác giả của tôi có chuyển sang cho fb hay fb có quyền sử dụng nội dung bài đăng của tôi hay không?

Answers 0

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.

3d290097a83cab2dd25f9dc6644c8cbf
Need to talk to a lawyer?
Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.

Call A lawyer