This site is under development, some of the functionalities may not work properly.
Anonymous
in Contracts Law Commercial Law
Asked May 10, 2017

Luật Thương mại - Nghĩa vụ buộc thực hiện hợp đồng

  • 1 Answer
  • 259 Views

Công ty tôi kinh doanh trong lĩnh vực xây dựng và có ký kết hợp đồng với công ty A về việc cung ứng nguyênvật liệu xây dựng cho các công trình chúng tôi thi công. Tuần trước, công ty A đã cung cấp xi măng cho công ty chúng tôi. Tuy nhiên khi nhận hàng thì tôi phát hiện xi măng bị ẩm, không đạt tiêu chuẩn. Công ty tôi đã trả lại hàng và yêu cầu công ty A phải giao hàng khác thay thế; nhưng tại thời điểm giao hàng, kho của A đã hết hàng. Do đó, để tránh chậm trễ tiến độ, tôi đã từ chối nhận hàng và liên hệ với công ty cung cấp vật liệu xây dựng B ở gần đó để mua số lượng xi măng với giá cao hơn (so với giá trong hợp đồng với công ty A). Cho tôi hỏi, trong trường hợp này, công ty tôi có được quyền yêu cầu công ty A phải bồi thường khoảng tiền chênh lệch khi mua xi măng với công ty B không? Tôi xin cám ơn.

Answer 1

Theo quy định của pháp luật, công ty A phải chịu trách nhiệm về hành vi cung cấp hàng hóa không đúng với điều kiện thỏa thuận trong hợp đồng. Quý khách có quyền yêu cầu công ty A phải thanh toán khoản chênh lệch các chi phí liên quan từ việc mua hàng hóa của công ty B để thay thế.

Hợp đồng mua bán xi măng được ký kết giữa quý công ty và công ty A [thương nhân hoạt động thương mại] nhằm mục đích sinh lợi nên trường hợp quyền và nghĩa vụ của các bên trong quan hệ mua bán này không có thỏa thuận cụ thể trong hợp đồng thì sẽ được điều chỉnh bởi Luật Thương mại 2005.

Theo thông tin mà quý khách cung cấp, đến ngày giao hàng, công ty A đã cung cấp khối lượng xi măng không đúng với tiêu chuẩn đã thỏa thuận trong hợp đồng. Đây là hành vi vi phạm hợp đồng trong hoạt động mua bán hàng hóa theo quy định tại Điều 34 Luật Thương mại 2005, cụ thể:

            Điều 34. Giao hàng và chứng từ liên quan đến hàng hóa

1. Bên bán phải giao hàng, chứng từ theo thỏa thuận trong hợp đồng về số lượng, chất lượng, cách thức đóng gói, bảo quản và các quy định khác trong hợp đồng.

…”

Do đó, công ty A phải có nghĩa vụ phải giao đầy đủ hàng hóa đã thỏa thuận trong hợp đồng. Tuy nhiên, tại thời điểm giao hàng, kho của A đã hết nên quý công ty có quyền mua hàng của người khác để thay thế theo đúng loại hàng hoá, dịch vụ ghi trong hợp đồng và bên vi phạm phải trả khoản tiền chênh lệch và các chi phí liên quan theo quy định tại điều 297 Luật Thương mại 2005. Cụ thể:

Điều 297. Buộc thực hiện đúng hợp đồng

1. Buộc thực hiện đúng hợp đồng là việc bên bị vi phạm yêu cầu bên vi phạm thực hiện đúng hợp đồng hoặc dùng các biện pháp khác để hợp đồng được thực hiện và bên vi phạm phải chịu chi phí phát sinh.

2. Trường hợp bên vi phạm giao thiếu hàng hoặc cung ứng dịch vụ không đúng hợp đồng thì phải giao đủ hàng hoặc cung ứng dịch vụ theo đúng thoả thuận trong hợp đồng. Trường hợp bên vi phạm giao hàng hoá, cung ứng dịch vụ kém chất lượng thì phải loại trừ khuyết tật của hàng hoá, thiếu sót của dịch vụ hoặc giao hàng khác thay thế, cung ứng dịch vụ theo đúng hợp đồng. Bên vi phạm không được dùng tiền hoặc hàng khác chủng loại, loại dịch vụ khác để thay thế nếu không được sự chấp thuận của bên bị vi phạm.

3. Trong trường hợp bên vi phạm không thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều này thì bên bị vi phạm có quyền mua hàng, nhận cung ứng dịch vụ của người khác để thay thế theo đúng loại hàng hoá, dịch vụ ghi trong hợp đồng và bên vi phạm phải trả khoản tiền chênh lệch và các chi phí liên quan nếu có; có quyền tự sửa chữa khuyết tật của hàng hoá, thiếu sót của dịch vụ và bên vi phạm phải trả các chi phí thực tế hợp lý.

…”

Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình.Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

Agree Comment 0 Agrees almost 4 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.