This site is under development, some of the functionalities may not work properly.
Anonymous
in Ordinance on Foreign Exchange Control
Asked May 15, 2017

Pháp lệnh ngoại hối - Giao dịch dân sự vô hiệu do thỏa thuận cho vay tiền bằng USD

  • 1 Answer
  • 291 Views

Năm 2013,tôi có cho anh họ mình là ông Nguyễn Thanh Nam vay số tiền 5.000 USD với lãi suất là 3%/tháng trong thời hạn 02 năm thông qua một hợp đồng cho vay tiền. Đến thời điểm này, mặc dù đã đến hạn trả nợ rất lâu rồi nhưng ông Nam vẫn không thực hiện nghĩa vụ hoàn trả khoản nợ này cho tôi. Xin hỏi, nếu tôi khởi kiện ông Nam ra tòa án, quyền lợi của tôi sẽ được giải quyết như thế nào?

Answer 1

Trong trường hợp này, nếu quý khách khởi kiện ông Nam ra tòa, hợp đồng cho vay tiền giữa quý khách và ông Nam sẽ bị Tòa án tuyên bố vô hiệu. 

Theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành, quý khách không được phép thỏa thuận cho vay khoản tiền 5.000 USD. Bởi lẽ, Điều 22 Văn bản hợp nhất 07/VBHN-VPQH năm 2013 hợp nhất Pháp lệnh Ngoại hối do Văn phòng Quốc hội ban hành(“Văn bản hợp nhất 07/VBHN-VPQH năm 2013”) quy định:

Điều 22. Quy định hạn chế sử dụng ngoại hối

Trên lãnh thổ Việt Nam, mọi giao dịch, thanh toán, niêm yết, quảng cáo, báo giá, định giá, ghi giá trong hợp đồng, thỏa thuận và các hình thức tương tự khác của người cư trú, người không cư trú không được thực hiện bằng ngoại hối, trừ các trường hợp được phép theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam”.

Theo đó, tiền USD (tiền của Hợp chúng quốc Hoa Kỳ) là ngoại hối bởi, cụ thể Khoản 1 Điều 4 Văn bản hợp nhất số 07/VBHN-VPQH năm 2013 quy định về ngoại hối như sau:

1. Ngoại hối bao gồm:

a) Đồng tiền của quốc gia khác hoặc đồng tiền chung châu Âu và đồng tiền chung khác được sử dụng trong thanh toán quốc tế và khu vực (sau đây gọi là ngoại tệ);

b) Phương tiện thanh toán bằng ngoại tệ, gồm séc, thẻ thanh toán, hối phiếu đòi nợ, hối phiếu nhận nợ và các phương tiện thanh toán khác;

c) Các loại giấy tờ có giá bằng ngoại tệ, gồm trái phiếu Chính phủ, trái phiếu công ty, kỳ phiếu, cổ phiếu và các loại giấy tờ có giá khác;

d) Vàng thuộc dự trữ ngoại hối nhà nước, trên tài khoản ở nước ngoài của người cư trú; vàng dưới dạng khối, thỏi, hạt, miếng trong trường hợp mang vào và mang ra khỏi lãnh thổ Việt Nam;

đ) Đồng tiền của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong trường hợp chuyển vào và chuyển ra khỏi lãnh thổ Việt Nam hoặc được sử dụng trong thanh toán quốc tế.

Đồng thời,dựa theo thông tin quý khách cung cấp cho chúng tôi, quý khách và ông Nam đều là công dân Việt Nam, do đó, căn cứ Điểm e Khoản 2 Điều 4 Văn bản hợp nhất số 07/VBHN-VPQH năm 2013 thì cả hai người đều là đối tượng người cư trú.

Mặt khác, trường hợp của quý khách cũng không thuộc các trường hợp được phép sử dụng ngoại hối trên lãnh thổ Việt Nam được quy định tại Điều 4 Văn bản hợp nhất 08/VBHN-NHNN năm 2015 Thông tư Hướng dẫn thực hiện quy định hạn chế sử dụng ngoại hối trên lãnh thổ Việt Nam do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành. Do đó, việc giữa hai bên quý khách và ông Nam thỏa thuận khoản vay tính bằng USD là không hợp pháp.

Như vậy, khi quý khách khởi kiện ông Nam ra tòa, hợp đồng cho vay tiền giữa quý khách và ông Nam sẽ bị Tòa án tuyên bố vô hiệu theo quy định tại Điều 127 Bột luật Dân sự 2005, do hợp đồng này vi phạm điều cấm của pháp luật. Cụ thể, Điều 122 Bộ luật Dân sự 2005 quy định:

Điều 122. Điều kiện có hiệu lực của giao dịch dân sự

1. Giao dịch dân sự có hiệu lực khi có đủ các điều kiện sau đây:

a) Người tham gia giao dịch có năng lực hành vi dân sự;

b) Mục đích và nội dung của giao dịch không vi phạm điều cấm của pháp luật, không trái đạo đức xã hội;

c) Người tham gia giao dịch hoàn toàn tự nguyện.

2. Hình thức giao dịch dân sự là điều kiện có hiệu lực của giao dịch trong trường hợp pháp luật có quy định.”

Điều này tất yếu dẫn đến hệ quả pháp lý được quy định tại Điều 137 Bộ luật Dân sự 2005, cụ thể:

1. Giao dịch dân sự vô hiệu không làm phát sinh, thay đổi, chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự của các bên kể từ thời điểm xác lập.

2. Khi giao dịch dân sự vô hiệu thì các bên khôi phục lại tình trạng ban đầu, hoàn trả cho nhau những gì đã nhận; nếu không hoàn trả được bằng hiện vật thì phải hoàn trả bằng tiền, trừ trường hợp tài sản giao dịch, hoa lợi, lợi tức thu được bị tịch thu theo quy định của pháp luật. Bên có lỗi gây thiệt hại phải bồi thường.

Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình.Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

Ghi chú:

Văn bản hợp nhất 07/VBHN-VPQH năm 2013 hợp nhất Pháp lệnh Ngoại hối do Văn phòng Quốc hội ban hành, hợp nhất:

Văn bản hợp nhất 08/VBHN-NHNN năm 2015 Thông tư Hướng dẫn thực hiện quy định hạn chế sử dụng ngoại hối trên lãnh thổ Việt Nam do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành, hợp nhất:

  • Thông tư 16/2015/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 32/2013/TT-NHNN hướng dẫn thực hiện quy định hạn chế sử dụng ngoại hối trên lãnh thổ Việt Nam do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
  • Thông tư 32/2013/TT-NHNN hướng dẫn thực hiện quy định hạn chế sử dụng ngoại hối trên lãnh thổ Việt Nam do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
Agree Comment 0 Agrees almost 4 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.