This site is under development, some of the functionalities may not work properly.
Anonymous
in Ordinance on Foreign Exchange Control
Asked May 10, 2017

Pháp lệnh ngoại hối - Mang ngoại tệ ra nước ngoài nhằm mục đích chữa bệnh

  • 1 Answer
  • 232 Views

Sắp tới tôi sẽ đi chữa bệnh ở nước ngoài và có dự định mang theo một khoản tiền mặt trị giá 3.000 USD để thanh toán chi phí chữa bệnh. Tôi xuất cảnh bằng hộ chiếu. Tôi xin hỏi luật sư tôi có thể mang theo ngoại tệ không, và có phải khai báo với Hải quan về vấn đề này không?

Answer 1

Theo quy định pháp luật Việt Nam hiện hành, quý khách được quyền mang ngoại tệ ra nước ngoài nhằm mục đích chữa bệnh và không phải khai báo cho Hải quan khi xuất cảnh.

Mang ngoại tệ ra nước ngoài để chữa bệnh ở nước ngoài

Dựa vào thông tin mà quý khách cung cấp, quý khách là công dân Việt Nam đi chữa bệnh ở nước ngoài nên quý khách được xác định là người cư trú căn cứ theo quy định tại Điểm g Khoản 2 Điều 4 Văn bản hợp nhất số 07/VBHN-VPQH năm 2013 hợp nhất Pháp lệnh Ngoại hối do Văn phòng Quốc hội ban hành (“Văn bản hợp nhất số 07/VBHN-VPQH năm 2013”). Bên cạnh đó, USD được xác định là một loại ngoại hối vì đây là đồng tiền của một quốc gia khác (Mỹ) căn cứ theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 4 Văn bản hợp nhất số 07/VBHN-VPQH năm 2013. Như vậy, căn cứ theo quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 7 Nghị định số 70/2014/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Ngoại hối và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Ngoại hối (“Nghị định số 70/2014/NĐ-CP”), quý khách được mang ngoại tệ ra nước ngoài để chữa bệnh. Cụ thể:

Điều 7. Chuyển tiền một chiều từ Việt Nam ra nước ngoài

2. Người cư trú là công dân Việt Nam được mua, chuyển, mang ngoại tệ ra nước ngoàitheo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho các mục đích sau:

a) Học tập, chữa bệnh ở nước ngoài.”

Mức ngoại tệ tiền mặt phải khai báo với Hải quan khi xuất cảnh

Trong trường hợp này, quý khách xuất cảnh bằng hộ chiếu và khoản tiền ngoại tệ mà quý khách mang theo chưa vượt mức 5.000 USD [3.000 USD] nên quý khách không phải thực hiện khai báo cho Hải quan cửa khẩu căn cứ theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 2 Thông tư 15/2011/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định việc mang ngoại tệ tiền mặt, đồng Việt Nam tiền mặt của cá nhân khi xuất cảnh, nhập cảnh (“Thông tư 15/2011/TT-NHNN”):

Điều 2. Mức ngoại tệ tiền mặt, đồng Việt Nam tiền mặt phải khai báo Hải quan cửa khẩu khi xuất cảnh, nhập cảnh

1. Cá nhân khi xuất cảnh, nhập cảnh qua các cửa khẩu quốc tế của Việt Nam bằng hộ chiếu mang theo ngoại tệ tiền mặt, đồng Việt Nam tiền mặt trên mức quy định dưới đây phải khai báo Hải quan cửa khẩu:

a) 5.000 USD (Năm nghìn Đôla Mỹ) hoặc các loại ngoại tệ khác có giá trị tương đương;

b) 15.000.000 VNĐ (Mười lăm triệu đồng Việt Nam).

Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình.Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

Ghi chú

Văn bản hợp nhất số 07/VBHN-VPQH năm 2013 hợp nhất Pháp lệnh Ngoại hối do Văn phòng Quốc hội ban hành, hợp nhất:

  • Pháp lệnh ngoại hối số 28/2005/PL-UBTVQH11 ngày 13 tháng 12 năm 2005 của Ủy ban thường vụ Quốc hội, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 6 năm 2006;
  • Pháp lệnh số 06/2013/UBTVQH13 ngày 18 tháng 3 năm 2013 của Ủy ban thường vụ Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ngoại hối, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2014.
Agree Comment 0 Agrees almost 4 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.