This site is under development, some of the functionalities may not work properly.
Anonymous
in Tax and Accounting Law
Asked May 12, 2017

Thuế giá trị gia tăng – Xác định giá tính thuế giá trị gia tăng

  • 1 Answer
  • 153 Views

Tôi là thành viên của công ty trách nhiệm hữu hạn X chuyên sản xuất đồ chơi trẻ em. Hiện nay, công ty tôi có thừa diện tích văn phòng không sử dụng đến nên công ty thực hiện cho công ty A thuê lại với thời hạn 5 năm, giá thuê mỗi tháng là 12 triệu đồng. Công ty A hiện đã trả tiền trước 6 tháng là 72 triệu đồng. Xin hỏi các Luật sư, công ty tôi phải tính giá tính thuế giá trị gia tăng là 12 triệu đồng hay tính trên toàn bộ số tiền 72 triệu đồng công ty A (bên thuê) trả trước? Tôi xin chân thành cảm ơn cám Luật sư.

Answer 1

Theo thông tin mà quý khách cung cấp, (i) quý khách có ký kết hợp đồng cho công ty A thuê diện tích văn phòng với thời hạn là 5 năm, giá thuê mỗi tháng là 12 triệu đồng  và (ii) công ty A đã trả trước cho quý công ty là 72 triệu đồng [tiền thuê trong 6 tháng]. Trong trường hợp này, theo quy định của pháp luật, giá tính thuế giá trị gia tăng là giá mà công ty A đã trả trước cho quý khách trong thời hạn thuê 6 tháng là 72 triệu đồng. Cụ thể, Khoản 6, Điều 7, Thông tư 219/2015/TT-BTC năm 2013 hướng dẫn thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng (“Thông tư 209/2013/TT-BTC”)có quy định hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng quy định đối với hoạt động cho thuê văn phòng; theo đó, trường hợp cho thuê theo hình thức trả tiền thuê từng kỳ hoặc trả trước tiền thuê cho một thời hạn thuê thì giá tính thuế là tiền cho thuê trả từng kỳ hoặc trả trước cho thời hạn thuê chưa có thuế GTGT. Cụ thể như sau:

Điều 7. Giá tính thuế

6. Đối với hoạt động cho thuê tài sản như cho thuê nhà, văn phòng, xưởng, kho tàng, bến, bãi, phương tiện vận chuyển, máy móc, thiết bị là số tiền cho thuê chưa có thuế GTGT.

Trường hợp cho thuê theo hình thức trả tiền thuê từng kỳ hoặc trả trước tiền thuê cho một thời hạn thuê thì giá tính thuế là tiền cho thuê trả từng kỳ hoặc trả trước cho thời hạn thuê chưa có thuế GTGT.

Giá cho thuê tài sản do các bên thỏa thuận được xác định theo hợp đồng. Trường hợp pháp luật có quy định về khung giá thuê thì giá thuê được xác định trong phạm vi khung giá quy định.

Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình.Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

Agree Comment 0 Agrees almost 4 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.