This site is under development, some of the functionalities may not work properly.
Anonymous
in Tax and Accounting Law
Asked May 12, 2017

Thuế giá trị gia tăng - Điều kiện khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào

  • 1 Answer
  • 148 Views

Tôi là thành viên của chủ công ty trách nhiệm hữu hạn An Phát được thành lập từtháng 5/2016 và doanh nghiệp có đăng ký nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ. Vì doanh nghiệp kinh doanh vận tải nên hiện có nhiều hóa đơn đầu vào cần được khấu trừ. Tuy nhiên, doanh nghiệp tôi chưa đăng ký mở tài khoản ngân hàng, mọi giao dịch chỉ thông qua tài khoản của giám đốc công ty tôi. Hóa đơn của tôi hầu hết đểu có giá trị lớn và khoảng vài trăm triệu, như vậy tôi có được khấu trừ thuế Giá trị gia tăng đầu vào hay không? Tôi xin chân thành cảm ơn.

Answer 1

Theo thông tin mà quý khách cung cấp, (i) công ty TNHH An Phát nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ và (ii) giao dịch thông qua tài khoản của giám đốc công ty. Trong trường hợp này, quý khách sẽ được khấu trừ thuế giá trị gia tăng (GTGT) đầu vào nếu đáp ứng một số điều kiện theo quy định của pháp luật.

Căn cứ theo quy định tại Điều 15 của  Thông tư 219/2013/TT-BTC hướng dẫn thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật thuế giá trị gia tăng (“Thông tư 209/2013/TT-BTC”) có quy định về điều kiện khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào, cơ bản bao gồm:

  • Có hóa đơn giá trị gia tăng hợp pháp của hàng hóa, dịch vụ mua vào hoặc chứng từ nộp thuế giá trị gia tăng khâu nhập khẩu hoặc chứng từ nộp thuế GTGT thay cho phía nước ngoài theo hướng dẫn của Bộ Tài chính áp dụng đối với các tổ chức nước ngoài không có tư cách pháp nhân Việt Nam và cá nhân nước ngoài kinh doanh hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam.
  • Có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt đối với hàng hóa, dịch vụ mua vào (bao gồm cả hàng hóa nhập khẩu) từ hai mươi triệu đồng trở lên, trừ trường hợp tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ mua vào từng lần theo hóa đơn dưới hai mươi triệu đồng theo giá đã có thuế GTGT.Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt gồm chứng từ thanh toán qua ngân hàng và chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt [Được quy định tại Khoản 3 và Khoản 4 Điều 15 Thông tư 209/2013/TT-BTC].

“Chứng từ thanh toán qua ngân hàng” được hiểu là có chứng từ chứng minh việc chuyển tiền từ tài khoản của bên mua sang tài khoản của bên bán (tài khoản của bên mua và tài khoản của bên bán phải là tài khoản đã đăng ký hoặc thông báo với cơ quan thuế) mở tại các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán theo các hình thức thanh toán phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành như séc, ủy nhiệm chi hoặc lệnh chi, ủy nhiệm thu, nhờ thu, thẻ ngân hàng, thẻ tín dụng, sim điện thoại (ví điện tử) và các hình thức thanh toán khác theo quy định (bao gồm cả trường hợp bên mua thanh toán từ tài khoản của bên mua sang tài khoản bên bán mang tên chủ doanh nghiệp tư nhân hoặc bên mua thanh toán từ tài khoản của bên mua mang tên chủ doanh nghiệp tư nhân sang tài khoản bên bán nếu tài khoản này đã được đăng ký giao dịch với cơ quan thuế).

Dựa trên những quy định pháp luật trên, để đủ điều kiện khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào thì đối với hóa đơn trên 20 triệu thì công ty An Phát cần đáp ứng những điều kiện sau:

  • Cần thanh toán qua tài khoản ngân hàng;
  •  Việc thanh toán này cần phải thông qua tài khoản mà đã được thông báo với cơ quan thuế.

Nếu công ty An Phát chưa hoàn thiện những nội dung về đăng ký tài khoản nêu trên thì công ty sẽ không được khấu trừ thuế GTGT đầu vào.

Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình.Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

Agree Comment 0 Agrees almost 4 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.