This site is under development, some of the functionalities may not work properly.
Anonymous
in Tax and Accounting Law
Asked May 08, 2017

Thuế Thu nhập doanh nghiệp - Khoản chênh lệch tỷ giá hối đoái

 • 1 Answer
 • 241 Views

Trong năm nay, công ty tôi có một khoản chênh lệch do tỷ giá hối đoái tăng. Tôi xin hỏi Luật sư pháp luật quy định như thế nào đối với khoản chênh lệch này khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp?

Answer 1

Do thông tin quý khách cung cấp chưa rõ, chúng tôi xin chia thành hai trường hợp tư vấn:

 • khoản chênh lệch tỷ giá phát sinh trong kỳ; 
 • khoản chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại các khoản nợ phải trả có gốc ngoại tệ cuối năm tài chính của quý công ty.
 • Cụ thể, căn cứ theo quy định tại Khoản 9.9 Điều 7 Văn bản hợp nhất số 26/VBHN-BTC năm 2015 hợp nhất Thông tư hướng dẫn Nghị định 218/2013/NĐ-CP và Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp do Bộ Tài chính ban hành (“Văn bản hợp nhất số 26/VBHN-BTC năm 2015”), các khoản chênh lệch này được xác định như sau:

 • Đối với khoản chênh lệch tỷ giá phát sinh trong kỳ
  • Nếu khoản chênh lệch tỷ giá phát sinh trong kỳ không liên quan trực tiếp đến doanh thu, chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh chính của quý công ty:
  • nếu phát sinh lỗ chênh lệch tỷ giá thì tính vào chi phí tài chính;
  • nếu phát sinh lãi chênh lệch tỷ giá thì tính vào thu nhập khác khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.
  • Nếu khoản chênh lệch tỷ giá phát sinh trong kỳ liên quan trực tiếp đến doanh thu, chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh chính của quý công ty:

  Theo đó, khoản chênh lệch này được tính vào chi phí hoặc thu nhập của hoạt động sản xuất kinh doanh chính của quý công ty.

 • Đối với khoản chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại các khoản nợ phải trả bằng ngoại tệ cuối năm tài chính
  • Lãi hoặc lỗ chênh lệch tỷ giá sau khi bù trừ liên quan trực tiếp đến doanh thu, chi phí của hoạt động sản xuất kinh doanh chính của quý công ty:

  Theo đó, khoản chênh lệch này được tính vào thu nhập hoặc chi phí của hoạt động sản xuất kinh doanh chính của quý công ty sau khi bù trừ.

  • (2) Lãi hoặc lỗ chênh lệch tỷ giá không liên quan trực tiếp đến doanh thu, chi phí của hoạt động sản xuất kinh doanh chính của quý công ty:

  Theo đó, khoản chênh lệch này được tính vào thu nhập khác hoặc chi phí tài chính khi xác định thu nhập chịu thuế.

  Tuy nhiên, quý công ty cần lưu ý rằng, “các khoản chênh lệch tỷ giá nêu trên không bao gồm chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại số dư cuối năm là: tiền mặt, tiền gửi, tiền đang chuyển, các khoản nợ phải thu có gốc ngoại tệ.” [Đoạn 3 Khoản 9.9 Điều 7 Văn bản hợp nhất số 26/VBHN-BTC năm 2015]

  Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình.Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

  Agree Comment 0 Agrees almost 4 years ago

  Please Login or Register to Submit Answer

  Directory ads
  Need to talk to a lawyer?

  Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.