This site is under development, some of the functionalities may not work properly.
Anonymous
in Tax and Accounting Law
Asked May 08, 2017

Thuế Thu nhập doanh nghiệp - Thu nhập của văn phòng thừa phát lại

  • 1 Answer
  • 273 Views

Tôi dự định đăng ký thành lập văn phòng thừa phát lại tại Thành phố Hồ Chí Minh. Tôi xin hỏi Luật sư thuế thu nhập doanh nghiệp đối với khoản thu nhập từ hoạt động thừa phát lại được tính như thế nào?

Answer 1

Theo quy định pháp luật hiện hành, tổ chức và hoạt động của thừa phát lại ở thành phố Hồ Chí Minh vẫn đang được thực hiện thí điểm và trong thời gian thí điểm này, các khoản thu nhập từ hoạt động thừa phát lại sẽ được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp.

Cụ thể, căn cứ theo các quy định tại Khoản 12 Điều 8 Văn bản hợp nhất số 26/VBHN-BTC năm 2015 hợp nhất Thông tư hướng dẫn Nghị định 218/2013/NĐ-CP và Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành (“Văn bản hợp nhất số 26/VBHN-BTC năm 2015”) và Khoản 2 Điều 9 Văn bản hợp nhất số 7821/VBHN-BTP năm 2013 hợp nhất Nghị định về tổ chức và hoạt động của thừa phát lại thực hiện thí điểm tại một số tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành (“Văn bản hợp nhất 7821/VBHN-BTP năm 2013”):

Điều 8. Thu nhập được miễn thuế

12. Thu nhập của văn phòng thừa phát lại (trừ các khoản thu nhập từ các hoạt động khác ngoài hoạt động thừa phát lại) trong thời gian thực hiện thí điểm theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự.

Văn phòng thừa phát lại và hoạt động thừa phát lại thực hiện theo quy định tại các văn bản quy pháp luật có liên quan về vấn đề này.”

[Khoản 12 Điều 8 Văn bản hợp nhất 26/VBHN-BTC năm 2015]

Điều 9. Chính sách ưu đãi đối với cá nhân, tổ chức hành nghề Thừa phát lại

2. Văn phòng Thừa phát lại được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong thời gian thực hiện thí điểm.”

[Khoản 2 Điều 9 Văn bản hợp nhất 7821/VBHN-BTP năm 2013]

Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình.Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

Agree Comment 0 Agrees almost 4 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.