This site is under development, some of the functionalities may not work properly.
Anonymous
in Tax and Accounting Law
Asked May 12, 2017

Thuế tiêu thụ đặc biệt – Hàng hóa do cơ sở sản xuất bán để xuất khẩu theo hợp đồng kinh tế nhưng tiêu dùng trong nước

  • 1 Answer
  • 241 Views

Tôi là thành viên của công ty trách nhiệm hữu hạn chuyên thu mua rượu ở Việt Nam để xuất khẩu sang một đối tác ở thị trường Lào. Tuy nhiên, do gặp một số vấn đề với đối tác nên chúng tôi không xuất khẩu qua thị trường Lào mà cung cấp cho các nhà hàng tại thành phố Hồ Chí Minh. Các luật sư cho tôi hỏi, theo quy định của pháp luật hiện hành, tôi có phải nộp thuế tiêu thụ đặc biệt cho những hàng hóa tiêu dùng trong nước của mình hay không? Nếu có thì giá tính thuế trong trường hợp này được xác định như thế nào? Tôi xin chân thành cảm ơn.

Answer 1

Theo quy định của pháp luật hiện hành, đối với hàng hóa [rượu] quý công ty thu mua để xuất khẩu theo hợp đồng kinh tế sang thị trường Lào thì các cơ sở sản xuất rượu trong nước không phải nộp Thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB). Tuy nhiên, trong trường hợp quý công tygiữ lại để bán trong nước thì quý công ty [cơ sở kinh doanh xuất khẩu] phải kê khai, nộp Thuế TTĐB với các hàng hoá này khi tiêu thụ (bán) trong nước.

Căn cứ Điểm c Khoản 1 Điều 2 và Khoản 1 Điều 3 Văn bản hợp nhất số 02/VBHN-VPQH năm 2016 về Luật thuế tiêu thụ đặc biệt (“Văn bản hợp nhất số 02/VBHN-VPQH năm 2016”) có quy định:

[Điểm c Khoản 1 Điều 2]

Điều 2. Đối tượng chịu thuế

1. Hàng hóa:

b) Rượu.”

[Khoản 1 Điều 3]

Điều 3. Đối tượng không chịu thuế

Hàng hóa quy định tại khoản 1 Điều 2 của Luật này không thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt trong các trường hợp sau:

1. Hàng hóa do cơ sở sản xuất, gia công trực tiếp xuất khẩu hoặc bán, ủy thác cho cơ sở kinh doanh khác để xuất khẩu.”

Theo đó, mặc dù rượu là hàng hóa thuộc đối tượng chịu thuế nhưng hàng hóa này được các nhà sản xuất rượu (cơ sở sản xuất) bán cho quý công ty (cơ sở kinh doanh) để xuất khẩu theo hợp đồng kinh tế nên các nhà sản xuất rượu sẽ không phải chịu thuế TTĐB đối với lượng rượu đã bán cho quý khách.

Tuy nhiên, đối với hàng hoá cơ sở xuất khẩu mua, nhận uỷ thác xuất khẩu để xuất khẩu nhưng không xuất khẩu mà tiêu thụ trong nước, cơ sở kinh doanh xuất khẩu phải kê khai, nộp thuế TTĐB đối với các hàng hoá này khi tiêu thụ (bán) trong nước [Khoản 2 Điều 4 Thông tư 195/2015/TT-BTC]. Do đó, trong trường hợp này, quý công ty có nghĩa vụ phải kê khai, nộp Thuế TTĐB đối với hàng hóa [rượu]khi tiêu thụ (bán) trong nước.

Giá tính thuế tính thuế tiêu thụ đặc biệt

Căn cứ vào quy định tại khoản 8 Điều 5 của Thông tư 195/2015/TT-BTC thì giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt trong trường hợp này được xác định là giá bán chưa có thuế TTĐB, thuế bảo vệ môi trường (nếu có) và chưa có thuế GTGT, cụ thể:

Giá tính thuế TTĐB = (Giá bán trong nước của cơ sở xuất khẩu chưa có thuế GTGT - Thuế bảo vệ môi trường (nếu có)) : (1 + Thuế suất thuế TTĐB)

Trường hợp cơ sở kinh doanh xuất khẩu kê khai giá bán (đã có thuế GTGT, thuế bảo vệ môi trường (nếu có) và thuế TTĐB) làm căn cứ xác định giá tính thuế TTĐB thấp hơn 7% so với giá bán trên thị trường thì giá tính thuế TTĐB là giá do cơ quan thuế ấn định theo quy định của Luật quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình.Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

Ghi chú

Văn bản hợp nhất Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt

Văn bản hợp nhất số 02/VBHN-VPQH năm 2016 về Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt, hợp nhất:

1. Luật thuế tiêu thụ đặc biệt số 27/2008/QH12 ngày 14 tháng 11 năm 2008 của Quốc hội, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 4 năm 2009, được sửa đổi, bổ sung bởi:

2. Luật số 70/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2016;

3. Luật số 71/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2015;

4. Luật số 106/2016/QH13 ngày 06 tháng 4 năm 2016 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật quản lý thuế, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2016.

Agree Comment 0 Agrees almost 4 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.