This site is under development, some of the functionalities may not work properly.
Anonymous
in Tax and Accounting Law
Asked May 12, 2017

Thuế tiêu thụ đặc biệt – Khấu trừ thuế tiêu thụ đặc biệt

  • 1 Answer
  • 163 Views

Tôi là thành viên của công ty TNHH Một thành viên chuyên sản xuất rượu để kinh doanh (bán). Ngày 1/11/2016, công ty tôi có nhập khẩu 20.000 lít rượu nướcvàđã nộp thuế TTĐB khi nhập khẩu với số tiền là 500 triệu đồng (căn cứ biên lai nộp thuế TTĐB ở khâu nhập khẩu). Vào ngày 1/12/2016 công ty xuất kho 16.000 lít để sản xuất 24.000 chai rượu. Đến ngày 20/12/2016 chúng tôi xuất bán 18.000 chai rượu, số thuế TTĐB phát sinh khi xuất bán của 18.000 chai rượu xuất bán là 700 triệu đồng. Tuy nhiên, số thuế TTĐB đã nộp ở khâu nhập khẩu nước rượu phân bổ cho 18.000 chai rượu đã bán ra là 400 triệu đồng. Các Luật sư cho tôi hỏi,

• Pháp luật hiện nay quy định về vấn đề khấu trừ thuế TTĐB như thế nào?

• Trong trường hợp này, số thuế tiêu thụ đặc biệt công ty tôi phải nộp là bao nhiêu? Tôi xin chân thành cảm ơn các Luật sư.

Answer 1

Theo quy định của pháp luật, mặt hàng mà quý công ty sản xuất [rượu] thuộc đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt theo Điểm b Khoản 1 Điều 2 Văn bản hợp nhất số 02/VBHN-VPQH năm 2016 về Luật thuế tiêu thụ đặc biệt (“Văn bản hợp nhất số 02/VBHN-VPQH năm 2016”).

Căn cứ tại Điều 7 Văn bản hợp nhất số 18/VBHN-BTC năm 2016 về Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của thuế tiêu thụ đặc biệt và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt (“Văn bản hợp nhất số 18/VBHN-BTC năm 2016”) có quy định về trường hợp khấu trừ thuế như sau:

Điều 7. Khấu trừ thuế

1. Người nộp thuế sản xuất hàng hóa thuộc đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt bằng các nguyên liệu chịu thuế tiêu thụ đặc biệt được khấu trừ số thuế tiêu thụ đặc biệt đã nộp đối với nguyên liệu nhập khẩu hoặc đã trả đối với nguyên liệu mua trực tiếp từ cơ sở sản xuất trong nước khi xác định số thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp. Số thuế tiêu thụ đặc biệt được khấu trừ tương ứng với số thuế tiêu thụ đặc biệt của nguyên liệu đã sử dụng để sản xuất hàng hóa bán ra".

Theo thông tin mà quý khách cung cấp, (i) số thuế TTĐB phát sinh khi xuất bán của 18.000 chai rượu xuất bán là 700 triệu đồng và (ii) số thuế TTĐB đã nộp ở khâu nhập khẩu nước rượu phân bổ cho 18.000 chai rượu đã bán ra là 400 triệu đồng. Căn cứ theo quy định tại Khoản 2 Điều 8 Thông tư 195/2016/TT-BTC, trong trường hợp này, số tiền Thuế tiêu thụ đặc biệt quý khách phải đóng là:

Số thuế TTĐB phải nộp

=

Số thuế TTĐB của hàng hoá chịu thuế TTĐB được bán ra trong kỳ.

   -

Số thuế TTĐB đã nộp đối với hàng hóa, nguyên liệu ở khâu nhập khẩu hoặc số thuế TTĐB đã trả ở khâu nguyên liệu mua vào tương ứng với số hàng hoá được bán ra trong kỳ.

 

Theo đó, số thuế TTĐB phải nộp = 700 triệu – 400 triệu = 300 triệu.Do đó, trong trường hợp này, số tiền thuế tiêu thụ đặc biệt mà quý công ty phải nộp là  300 triệu.

Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình.Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

Ghi chú:

Văn bản hợp nhất Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt

Văn bản hợp nhất số 02/VBHN-VPQH năm 2016 về Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt, hợp nhất:

1. Luật thuế tiêu thụ đặc biệt số 27/2008/QH12 ngày 14 tháng 11 năm 2008 của Quốc hội, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 4 năm 2009, được sửa đổi, bổ sung bởi:

2. Luật số 70/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2016;

3. Luật số 71/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2015;

4. Luật số 106/2016/QH13 ngày 06 tháng 4 năm 2016 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật quản lý thuế, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2016.

Văn bản hợp nhất 18/VBHN-BTC năm 2016 hợp nhất Nghị định hướng dẫn Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt sửa đổi do Bộ Tài chính ban hành, hợp nhất:

1. Nghị định 100/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật quản lý thuế sửa đổi;

2. Nghị định 108/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt sửa đổi

Agree Comment 0 Agrees almost 4 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.