This site is under development, some of the functionalities may not work properly.
Anonymous
in Tax and Accounting Law
Asked May 12, 2017

Thuế tiêu thụ đặc biệt – Khấu trừ thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xe mô tô

  • 1 Answer
  • 203 Views

Công ty của tôi dự định nhập khẩu 50 xe mô tô [có dung tích xi lanh trên 125cm3] vào ngày 25/12/2016 để kinh doanh [bán] tại thành phố Hồ Chí Minh. Các Luật sư cho tôi hỏi, theo quy định của pháp luật hiện hành, công ty được khấu trừ thuế tiêu thụ đặc biệt đối với lô hàng nêu trên khi nhập khẩu hay không? Tôi xin chân thành cảm ơn.

Answer 1

Theo quy định của pháp luật hiện hành, quý công ty sẽ được khấu trừ Thuế tiêu thụ đặc biệt với số hàng [50 mô tô] đã nộp ở khâu nhập khẩu khi xác định số thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp bán ra trong nước.

Theo thông tin mà quý khách cung cấp, doanh nghiệp quý khách có nhập khẩu từ nước ngoài lô hàng là 50 mô tô có dung tích xi lanh trên 125cm3. Đây là đối tượng chịu thuế được quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 2 của Văn bản hợp nhất số 02/VBHN-VPQH năm 2016 về Luật thuế tiêu thụ đặc biệt (“Văn bản hợp nhất số 02/VBHN-VPQH năm 2016”). Trong trường hợp này, theo quy định của pháp luật, doanh nghiệp của quý khách phải có nghĩa vụ nộp thuế tiêu thụ đặc biệt, cụ thể “Người nộp thuế tiêu thụ đặc biệt là tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu hàng hóa” tại điều 4 Văn bản hợp nhất số 02/VBHN-VPQH năm 2016.

Căn cứ tại Khoản 2, Khoản 3 Điều 7 Nghị định số 108/2015/NĐ-CP quy định:

2. Người nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với hàng hóa chịu thuế tiêu thụ đặc biệt nhập khẩu (trừ xăng các loại) được khấu trừ số thuế tiêu thụ đặc biệt đã nộp ở khâu nhập khẩu khi xác định số thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp bán ra trong nước, số thuế tiêu thụ đặc biệt được khấu trừ tương ứng với số thuế tiêu thụ đặc biệt của hàng hóa nhập khẩu chịu thuế tiêu thụ đặc biệt bán ra. Đối với số thuế tiêu thụ đặc biệt không được khấu trừ thuế, người nộp thuế được hạch toán vào chi phí để tính thuế thu nhập doanh nghiệp.

3. Việc khấu trừ tiền thuế tiêu thụ đặc biệt được thực hiện khi kê khai nộp thuế tiêu thụ đặc biệt”.

Ngoài ra, theo Khoản 2, Điều 8 Thông tư số 195/2015/TT-BTC ngày 24/11/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 108/2015/NĐ-CP, có quy định về điều kiện khấu trừ thuế tiêu thụ đặc biệt được quy định như sau:

“Đối với trường hợp nhập khẩu nguyên liệu chịu thuế tiêu thụ đặc biệt để sản xuất hàng hoá chịu thuế tiêu thụ đặc biệt và trường hợp nhập khẩu hàng hóa chịu thuế tiêu thụ đặc biệt thì chứng từ để làm căn cứ khấu trừ thuế tiêu thụ đặc biệt là chứng từ nộp thuế tiêu thụ đặc biệt khâu nhập khẩu...".

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp quý công ty có dự định nhập lô hàng gồm 50 xe mô tô có dung tích xi lanh trên 125cm3 vào ngày 25/12/2016. Trong trường hợp này, quý công ty sẽ được khấu trừ Thuế tiêu thụ đặc biệt đã nộp ở khâu nhập khẩu khi:

  • Xác định và kê khai số thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp bán ra trong nước;
  • Có chứng từ nộp thuế tiêu thụ đặc biệt khâu nhập khẩu.

Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình.Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

Ghi chú:

Văn bản hợp nhất Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt

Văn bản hợp nhất số 02/VBHN-VPQH năm 2016 về Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt, hợp nhất:

1. Luật thuế tiêu thụ đặc biệt số 27/2008/QH12 ngày 14 tháng 11 năm 2008 của Quốc hội, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 4 năm 2009, được sửa đổi, bổ sung bởi:

2. Luật số 70/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2016;

3. Luật số 71/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2015;

4. Luật số 106/2016/QH13 ngày 06 tháng 4 năm 2016 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật quản lý thuế, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2016.

Agree Comment 0 Agrees almost 4 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.