This site is under development, some of the functionalities may not work properly.
Anonymous
in Tax and Accounting Law
Asked May 12, 2017

Thuế tiêu thụ đặc biệt – Thời điểm xác định thuế tiêu thụ đặc biệt

  • 1 Answer
  • 180 Views

Công ty tôi chuyên cung cấp dịch vụ mát xa trị liệu, được thành lập và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp vào tháng 12 năm 2015. Tuy nhiên, do một số nguyên nhân khách quan mà công ty tôi thực chất chỉ bắt đầu hoạt động kinh doanh từ tháng 10 năm 2016. Do đó, trong thời gian chưa hoạt động (từ tháng 12/2015 đến tháng 10/2016), công ty tôi thực tế chưa phát sinh giao dịch và không có doanh thu. Tôi xin hỏi Luật sư trong trường hợp này, công ty tôi có nghĩa vụ nộp thuế tiêu thụ đặc biệt cho nhà nước cho khoảng thời gian trên không?

Answer 1

Theo quy định pháp luật Việt Nam hiện hành, dịch vụ mát-xa trị liệu của quý công ty là đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt và quý công ty được xác định là người nộp thuế đối với việc kinh doanh dịch vụ này. Cụ thể căn cứ tại Điểm b Khoản 2 Điều 2 và Đoạn 1 Điều 4 Văn bản hợp nhất số 06/VBHN-VPQH năm 2014 hợp nhất Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt (“Văn bản hợp nhất số 06/VBHN-VPQH năm 2014”):

[Điểm b Khoản 2 Điều 2]

Điều 2. Đối tượng chịu thuế

2. Dịch vụ:

b) Kinh doanh mát-xa (massage), ka-ra-ô-kê (karaoke).”

[Điều 4]

Điều 4. Người nộp thuế

Người nộp thuế tiêu thụ đặc biệt là tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu hàng hóa và kinh doanh dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt.”

Đặc điểm của thuế tiêu thụ đặc biệt là khi có Nhà nước sẽ thu thuế ngay từ khi có hành vi làm xuất hiện hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế trên thị trường. Căn cứ theo quy định tại Khoản 12 Điều 5 Thông tư số 195/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn thi hành Nghị định 108/2015/NĐ-CP ngày 28/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt (“Thông tư số 195/2015/TT-BTC”), thời điểm xác định thuế tiêu thụ đặc biệt là thời điểm phát sinh doanh thu đối với dịch vụ mát-xa (massage), tức là thời điểm hoàn thành việc cung ứng dịch vụ hoặc thời điểm lập hoá đơn cung ứng dịch vụ, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

Dựa vào những thông tin mà quý công ty cung cấp, trong khoảng thời gian từ tháng 12 năm 2015 đến tháng 10 năm 2016, quý công ty không hoạt động kinh doanh dịch vụ mát-xa (massage) nên chưa có hành vi làm xuất hiện dịch vụ trên thị trường và cung ứng đến người tiêu dùng; do đó không phát sinh doanh thu. Như vậy, quý công ty không có nghĩa vụ thuế tiêu thụ đặc biệt với Nhà nước trong khoảng thời gian này.

Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình. Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

Ghi chú:

Văn bản hợp nhất Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt

Văn bản hợp nhất số 06/VBHN-VPQH năm 2014 về Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt, hợp nhất:

1. Luật thuế tiêu thụ đặc biệt số 27/2008/QH12 ngày 14 tháng 11 năm 2008 của Quốc hội, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 4 năm 2009, được sửa đổi, bổ sung bởi:

2. Luật số 70/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2016;

3. Luật số 71/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2015.

Agree Comment 0 Agrees almost 4 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.