This site is under development, some of the functionalities may not work properly.
Anonymous
in Tax and Accounting Law
Asked May 15, 2017

Thuế xuất khẩu nhập khẩu – Gia hạn nộp thuế

  • 1 Answer
  • 291 Views

Vừa qua, công ty tôi có nhập một lô hàng linh kiện từ Singapore để sản xuất đồ chơi tiêu thụ trong nước. Tuy nhiên, vì gặp hỏa hoạn bất ngờ mà công ty tôi bị thiệt hại ảnh hưởng đến việc sản xuất, kinh doanh, do đó công ty tôi có thể sẽ chậm nộp thuế nhập khẩu. Tôi xin hỏi Luật sư trong trường hợp này công ty tôi có thể xin gia hạn nộp thuế nhập khẩu được không? Nếu được thì thời gian gia hạn là bao lâu?

Answer 1

Theo quy định pháp luật Việt Nam hiện hành, trong trường hợp này, quý công ty có nghĩa vụ nộp thuế nhập khẩu đối với hành vi nhập khẩu lô hàng linh kiện từ Singapore để sản xuất đồ chơi tiêu thụ trong nước. Cụ thể căn cứ tại Khoản 1 Điều 2 và Khoản 1 Điều 3 Luật Thuế xuất nhập khẩu 2016:

[Khoản 1 Điều 2]

Điều 2. Đối tượng chịu thuế

1. Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu qua cửa khẩu, biên giới Việt Nam.”

[Khoản 1 Điều 3]

Điều 3. Người nộp thuế

1. Chủ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.”

Căn cứ theo quy định tại Khoản 1 Điều 31 Văn bản hợp nhất số 11/VBHN-BTC năm 2015 hợp nhất Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế (“Văn bản hợp nhất số 11/VBHN-BTC năm 2015”), quý công ty có thể được xem xét gia hạn nộp thuế nhập khẩu do bị thiệt hại vì gặp hỏa hoạn bất ngờ gây ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh:

Điều 31. Gia hạn nộp thuế

1. Trường hợp được gia hạn:

Việc gia hạn nộp thuế được xem xét trên cơ sở đề nghị của người nộp thuế theo một trong các trường hợp sau đây:

a) Bị thiệt hại vật chất, gây ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất, kinh doanh do gặp thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ;

Thiệt hại vật chất là những tổn thất về tài sản của quý công ty, tính được bằng tiền như: Máy móc, thiết bị, phương tiện, vật tư, hàng hóa, nhà xưởng, trụ sở làm việc, tiền, các giấy tờ có giá trị như tiền.”

Theo đó, số tiền thuế được gia hạn là số tiền thuế còn nợ tính đến thời điểm xảy ra hỏa hoạn, nhưng tối đa không quá trị giá vật chất bị thiệt hại trừ phần được bồi thường do cá nhân, tổ chức chịu trách nhiệm thanh toán theo quy định của pháp luật và thời gian gia hạn nộp thuế tối đa không quá 02 (hai) năm, kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế căn cứ theo các quy định tại Điểm a Khoản 2 và Điểm a Khoản 3 Điều 31 Văn bản hợp nhất số 11/VBHN-BTC năm 2015.

Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình. Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

Ghi chú:

Văn bản hợp nhất Nghị định thi hành Luật Quản lý thuế

Văn bản hợp nhất số 11/VBHN-BTC năm 2015 hợp nhất Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế, hợp nhất:

1. Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý thuế và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế, có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 9 năm 2013;

2. Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2014 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định về thuế, có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 11 năm 2014 và riêng quy định tại Điều 1 Nghị định này áp dụng cho kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp từ năm 2014;

3. Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan, có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 3 năm 2015;

4. Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2015.

Agree Comment 0 Agrees almost 4 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.