This site is under development, some of the functionalities may not work properly.
Anonymous
in Insurance Law
Asked May 15, 2017

Tranh chấp hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm dân sự - Người mượn xe gây tai nạn có được thụ hưởng tiền bảo hiểm?

  • 1 Answer
  • 156 Views

Ngày 2/12/2016, tôi có mượn xe gắn máy nhãn hiệu Wave RSX 2015 (chiếc xe này có mua bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc của công ty bảo hiểm Bảo Long) của em họ tôi là anh Bình để đi đến công ty. Trên đường đi đến công ty, do bất cẩn nên tôi vô tình gây tai nạn ông An chạy cùng chiều, làm ông An bị thương nặng. Sau khi tai nạn xảy ra, tôi đã bỏ tiền ra để bồi thường cho ông An tất cả là 50 triệu (bao gồm viện phí là 37 triệu và chi phí sửa chữa xe là 13 triệu). Sau khi tôi bồi thường cho ông An thì tôi đã đem hóa đơn và tài liệu liên quan đến công ty bảo hiểm Bảo Long để yêu cầu công ty bồi thường chi phí mà tôi đã trả cho ông An. Tuy nhiên, công ty đã gửi công văn số 1028 ngày 15/12/2016 để từ chối bồi thường với lý do tôi không phải là người mua bảo hiểm của công ty. Các Luật sư cho tôi hỏi, việc công ty bảo hiểm Bảo Long từ chối bồi thường cho tôi là đúng hay sai ? Tôi xin chân thành cảm ơn.

Answer 1

Theo quy định của pháp luật hiện hành, công ty bảo hiểm Bảo Long từ bồi thường cho quý khách là phù hợp theo quy định của pháp luật. Bởi lẽ, căn cứ theo Điều 52 Văn bản hợp nhất số 12/VBHN-VPHQ năm 2013 hợp nhất Luật Kinh doanh bảo hiểm (“Văn bản hợp nhất số 12/VBHN-VPQH năm 2013”), đối tượng của hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm dân sự là trách nhiệm dân sự của người được bảo hiểm đối với người thứ ba theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, căn cứ tại khoàn 1 Điều 53 Văn bản hợp nhất số 12/VBHN-VPHQ  năm 2013 có quy định về trách nhiệm của doanh nghiệp bảo hiểm cụ thể như sau:

Điều 53. Trách nhiệm của doanh nghiệp bảo hiểm

1. Trách nhiệm của doanh nghiệp bảo hiểm chỉ phát sinh nếu người thứ ba yêu cầu người được bảo hiểm bồi thường thiệt hại do lỗi của người đó gây ra cho người thứ ba trong thời hạn bảo hiểm”

Căn cứ vào quy định trên, điều kiện để được hưởng bảo hiểm trong trường hợp của quý khách bao gồm:

  • Phải là người được bảo hiểm theo hợp đồng bảo hiểm;
  • Người được bảo hiểm phải có nghĩa vụ bồi thường thiệt hại đối với người thứ ba theo quy định;
  • Phải có yêu cầu bồi thường thiệt hại từ người thứ ba.

Theo đó, trong trường hợp của quý khách, (i) quý khách mượn xe từ ông B và (ii) ông Bình là người được bảo hiểm. Trong trường hợp này, mặc dù quý khách là người có nghĩa vụ phải bồi cho bên bị thiệt hại [ông An] và có yêu cầu bồi thường thiệt hại từ người bị thiệt hại [ông An]. Tuy nhiên, quý khách không phải là người được bảo hiểm theo hợp đồng bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của ông Bình và công ty bảo hiểm Bảo Long. Do quý khách không đáp ứng được điều kiện để được hưởng bồi thường của công ty bảo hiểm nên trong trường hợp này, công ty bảo hiểm Bảo Long không có nghĩa vụ phải bồi thường lại cho quý khách.

Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình. Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

Ghi chú:

Văn bản hợp nhất Luật Kinh doanh bảo hiểm

Văn bản hợp nhất 12/VBHN-VPQH năm 2013 hợp nhất Luật kinh doanh bảo hiểm do Văn phòng Quốc hội ban hành, hợp nhất:

  • Luật kinh doanh bảo hiểm số 24/2000/QH10 ngày 09 tháng 12 năm 2000 của Quốc hội, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 4 năm 2001; và
  • Luật số 61/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật kinh doanh bảo hiểm, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2011.
Agree Comment 0 Agrees almost 4 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.