This site is under development, some of the functionalities may not work properly.
Anonymous
in Insurance Law
Asked May 15, 2017

Tranh chấp hợp đồng bảo hiểm nhân thọ - Đối tượng của hợp đồng bảo hiểm con người

  • 1 Answer
  • 253 Views

Thưa các Luật sư, anh An là anh ruột của tôi, hiện nay gia đình anh An gặp hoàn cảnh khó khăn và còn phải đang điều trị tâm thần phân liệt. Do đó, tôi định mua bảo hiểm tử kì cho anh An. Các Luật sư cho tôi hỏi, theo quy định của pháp luật hiện nay, tôi có thể mua bảo hiểm tử kì cho anh An, người đang mắc bệnh tâm thần được không? Tôi xin cảm ơn.

Answer 1

Căn cứ theo quy định tại Điều 31 Văn bản hợp nhất số 12/VBHN-VPQH năm 2013 hợp nhất Luật kinh doanh bảo hiểm do Văn phòng Quốc hội ban hành (“Văn bản hợp nhất 12/VBHN-VPQH năm 2013”) có quy định về đối tượng và bên mua của hợp đồng bảo hiểm con người như sau:

Điều 31. Đối tượng của hợp đồng bảo hiểm con người

1. Đối tượng của hợp đồng bảo hiểm con người là tuổi thọ, tính mạng, sức khỏe và tai nạn con người.

2. Bên mua bảo hiểm chỉ có thể mua bảo hiểm cho những người sau đây:

a) Bản thân bên mua bảo hiểm;

b) Vợ, chồng, con, cha, mẹ của bên mua bảo hiểm;

c) Anh, chị, em ruột; người có quan hệ nuôi dưỡng và cấp dưỡng;

d) Người khác, nếu bên mua bảo hiểm có quyền lợi có thể được bảo hiểm.”

Dựa vào những quy định trên, bên mua bảo hiểm trong hợp đồng bảo hiểm con người có thể mua cho anh, chị, em ruột của mình. Tuy nhiên,pháp luật không được giao kết hợp đồng bảo hiểm đối với trường hợp chết cho người đang mắc bệnh tâm thần theo căn cứ quy định tại khoản 2 Điều  38 Văn bản hợp nhất 12/VBHN-VPQH năm 2013.

Điều 38. Giao kết hợp đồng bảo hiểm con người cho trường hợp chết

2. Không được giao kết hợp đồng bảo hiểm con người cho trường hợp chết của những người sau đây:

a) Người dưới 18 tuổi, trừ trường hợp cha, mẹ hoặc người giám hộ của người đó đồng ý bằng văn bản;

b) Người đang mắc bệnh tâm thần.”

Từ những quy định trên, trong trường hợp này, mặc dù anh An là anh ruột của quý khách. Tuy nhiên, vì anh An đang bị tâm thần [đang điều trị tâm thần phân liệt] nên căn cứ theo quy định của pháp luật thì quý khách không thể mua bảo hiểm tử kì cho anh An được.

Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình.Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

Ghi chú:

Văn bản hợp nhất Luật Kinh doanh bảo hiểm

Văn bản hợp nhất 12/VBHN-VPQH năm 2013 hợp nhất Luật kinh doanh bảo hiểm do Văn phòng Quốc hội ban hành, hợp nhất:

  • Luật kinh doanh bảo hiểm số 24/2000/QH10 ngày 09 tháng 12 năm 2000 của Quốc hội, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 4 năm 2001; và
  • Luật số 61/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật kinh doanh bảo hiểm, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2011.
Agree Comment 0 Agrees almost 4 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.