This site is under development, some of the functionalities may not work properly.
Anonymous
in Insurance Law
Asked May 15, 2017

Tranh chấp hợp đồng bảo hiểm tài sản – Mua bảo hiểm cho tài sản thuê

  • 1 Answer
  • 299 Views

Kính thưa các Luật sư, tôi đang thuê một chiếc xe ôtô hiệu Inova 7 chỗ của công ty A để kinh doanh trong thời hạn 2 năm. Các Luật sư cho tôi hỏi, theo quy định của pháp luật hiện hành, tôi có thể mua bảo hiểm tài sản cho chiếc xe ô tô Inova 7 chỗ đã thuê của công ty A không? Tôi xin chân thành cảm ơn.

Answer 1

Theo quy định của pháp luật hiện hành, quý khách có quyền mua bảo hiểm cho tài sản [ô tô hiệu Inova 7 chỗ] đã thuê của công ty A.

Đối tượng của hợp đồng bảo hiểm tài sản

Căn cứ theo quy định tại Điều 40 Văn bản hợp nhất số 12/VBHN-VPHQ năm 2013 hợp nhất Luật Kinh doanh bảo hiểm (“Văn bản hợp nhất số 12/VBHN-VPQH năm 2013”) có quy định về 40 Luật KDBH quy định đối tượng của bảo hiểm tài sản như sau:

“Đối tượng của hợp đồng bảo hiểm tài sản là tài sản, bao gồm vật có thực, tiền, giấy tờ trị giá được bằng tiền và các quyền tài sản.”

Căn cứ vào quy định trên, tài sản [xe ô tô hiệu Inova 7 chỗ] mà quý khách thuê của công ty A được xem là đối tượng của hợp đồng bảo hiểm.

Chủ thể của hợp đồng bảo hiểm tài sản

Theo quy định của pháp luật, nếu bên mua bảo hiểm không có quyền lợi có thể được bảo hiểm sẽ làm hợp đồng bảo hiểm vô hiệu căn cứ theo quy định tại Điều 22 Văn bản hợp nhất số 12/VBHN-VPQH năm 2013. Do đó, bên mua bảo hiểm phải là người có quyền lợi có thể được bảo hiểm.

Điều 22. Hợp đồng bảo hiểm vô hiệu

1. Hợp đồng bảo hiểm vô hiệu trong các trường hợp sau đây:

a) Bên mua bảo hiểm không có quyền lợi có thể được bảo hiểm;

…”

Ngoài ra, tại khoản 9 Điều 3 Văn bản hợp nhất số 12/VBHN-VPQH năm 2013 có quy định về quyền lợi được bảo hiểm như sau:

“Quyền lợi có thể được bảo hiểm là quyền sở hữu, quyền chiếm hữu, quyền sử dụng, quyền tài sản; quyền, nghĩa vụ nuôi dưỡng, cấp dưỡng đối với đối tượng được bảo hiểm.”

Căn cứ vào những quy định trên, trong trường hợp của quý khách, quý khách có quyền chiếm hữu và sử dụng chiếc xe ô tô Inova 7 chỗ trong thời gian hợp đồng thuê xe của quý khách với công ty A có hiệu lực. Do đó, quý khách được xem là có quyền lợi đối với tài sản được bảo hiểm và hoàn toàn có quyền mua bảo hiểm cho chiếc xe ô tô thuê của mình theo quy định của pháp luật.

Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình. Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

Ghi chú:

Văn bản hợp nhất Luật Kinh doanh bảo hiểm

Văn bản hợp nhất số 12/VBHN-VPQH năm 2013 hợp nhất Luật kinh doanh bảo hiểm do Văn phòng Quốc hội ban hành, hợp nhất:

  • Luật kinh doanh bảo hiểm số 24/2000/QH10 ngày 09 tháng 12 năm 2000 của Quốc hội, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 4 năm 2001; và
  • Luật số 61/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật kinh doanh bảo hiểm, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2011.
Agree Comment 0 Agrees almost 4 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.