This site is under development, some of the functionalities may not work properly.
Anonymous
in Insurance Law
Asked May 15, 2017

Tranh chấp hợp đồng bảo hiểm tài sản – Thông báo thay đổi mức độ rủi ro được bảo hiểm

  • 1 Answer
  • 174 Views

Tháng 12/2015, tôi có giao kết hợp đồng bảo hiểm với công ty bảo hiểm Nhân Ái cho căn nhà của tôi ở quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh với số tiền bảo hiểm là 2 tỷ đồng. Đến tháng 8/2016, do một khách hàng sử dụng điện thoại làm cửa hàng xăng dầu bên cạnh nhà tôi bị cháy, đám cháy lớn đã lan nhanh khiến cho 2 ngôi nhà bên cạnh và ngôi nhà tôi cũng bị thiêu rụi. Sau đó, tôi có đi đến công ty bảo hiểm Nhân Ái để yêu cầu công ty bảo hiểm cho ngôi nhà của tôi. Tuy nhiên, công ty bảo hiểm Nhân Ái đã từ chối với lý do tôi đã vi phạm nghĩa vụ cung cấp thông tin khi không thông báo đến công ty bảo hiểm về việc gần nhà tôi mới xây dựng cửa hàng xăng dầu. Do đó, họ không có trách nhiệm bồi thường. Các Luật sư cho tôi hỏi, trong trường hợp này, công ty bảo hiểm Nhân Ái làm vậy là đúng hay sai? Tôi xin chân thành cảm ơn.

Answer 1

Theo quy định pháp luật Việt Nam hiện hành, trong trường hợp này, việc công ty bảo hiểm Nhân Ái từ chối trả tiền bảo hiểm cho quý khách là phù hợp.

Dựa trên những thông tin quý khách cung cấp cho chúng tôi, việc bên cạnh căn nhà [tài sản được bảo hiểm] của quý khách có xây dựng cửa hàng xăng dầu. Đây được xem là trường hợp có thể làm thay đổi rủi ro bảo hiểm. Do đó, quý khách phải có nghĩa vụ thông báo thông tin cho công ty bảo hiểm Nhân Ái. Căn cứ  theo Điểm c Khoản 2 Điều 18 Văn bản hợp nhất số 12/VBHN-VPQH năm 2013 hợp nhất Luật kinh doanh bảo hiểm do Văn phòng Quốc hội ban hành (“Văn bản hợp nhất 12/VBHN-VPQH năm 2013”) có quy định  bên mua bảo hiểm có nghĩa vụ thông báo những trường hợp có thể làm tăng rủi ro hoặc làm phát sinh thêm trách nhiệm của doanh nghiệp bảo hiểm trong quá trình thực hiện hợp đồng bảo hiểm theo yêu cầu của doanh nghiệp bảo hiểm. Cụ thể:

[Điểm c Khoản 2 Điều 18 Văn bản hợp nhất số 12/VBHN-VPQH năm 2013]

2. Bên mua bảo hiểm có nghĩa vụ:

a) Thông báo những trường hợp có thể làm tăng rủi ro hoặc làm phát sinh thêm trách nhiệm của doanh nghiệp bảo hiểm trong quá trình thực hiện hợp đồng bảo hiểm theo yêu cầu của doanh nghiệp bảo hiểm;

Trong trường hợp này, vì việc quý khách không thực hiện nghĩa vụ thông báo thông tin cho công ty bảo hiểm về trường hợp có thể làm gia tăng rủi ro đối với tài sản bảo hiểm [bên cạnh nhà quý khách có xây dựng cửa hàng xăng dầu] nên công ty bảo hiểm Nhân Ái có quyền đơn phương đình chỉ thực hiện hợp đồng bảo hiểm và được thu phí bảo hiểm đến thời điểm đình chỉ, căn cứ theo quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 19 Văn bản hợp nhất số 12/VBHN-VPQH năm 2013. Cụ thể:

[Điểm a Khoản 2 Điều 19 Văn bản hợp nhất số 12/VBHN-VPQH năm 2013]

Điều 19. Trách nhiệm cung cấp thông tin

2. Doanh nghiệp bảo hiểm có quyền đơn phương đình chỉ thực hiện hợp đồng bảo hiểm và thu phí bảo hiểm đến thời điểm đình chỉ thực hiện hợp đồng bảo hiểm khi bên mua bảo hiểm có một trong những hành vi sau đây:

a) Cố ý cung cấp thông tin sai sự thật nhằm giao kết hợp đồng bảo hiểm để được trả tiền bảo hiểm hoặc được bồi thường;

b) Không thực hiện các nghĩa vụ trong việc cung cấp thông tin cho doanh nghiệp bảo hiểm theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 18 của Luật này.”

Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình.Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

Ghi chú:

Văn bản hợp nhất Luật Kinh doanh bảo hiểm

Văn bản hợp nhất 12/VBHN-VPQH năm 2013 hợp nhất Luật kinh doanh bảo hiểm do Văn phòng Quốc hội ban hành, hợp nhất:

  • Luật kinh doanh bảo hiểm số 24/2000/QH10 ngày 09 tháng 12 năm 2000 của Quốc hội, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 4 năm 2001; và
  • Luật số 61/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật kinh doanh bảo hiểm, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2011.
Agree Comment 0 Agrees almost 4 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.