This site is under development, some of the functionalities may not work properly.
Anonymous
in Insurance Law
Asked May 15, 2017

Tranh chấp hợp đồng bảo hiểm tài sản – Chuyển giao hợp đồng bảo hiểm

  • 1 Answer
  • 143 Views

Tôi có mua bảo hiểm của công ty bảo hiểm X cho chiếc ôtô hiệu Audi năm chỗ của công ty trong thời gian một năm và đã đóng đủ tiền bảo hiểm gần 15 triệu đồng. Hiện nay, do cần tiền nên tôi dự định bán lại chiếc xe ô tô Audi của mình cho anh A. Các Luật sư cho tôi hỏi, trong trường hợp này, theo pháp luật hiện hành tôi có quyền chuyển giao hợp đồng bảo hiểm tài sản của mình cho anh A không? Nếu có thì tôi cần làm thủ tục gì? Tôi xin chân thành cảm ơn.

Answer 1

Theo quy định của pháp luật, quý khách có quyền chuyển nhượng hợp đồng bảo hiểm tài sản của mình cho anh A. Bởi lẽ, căn cứ theo điểm đ khoản 1 Điều 18 Văn bản hợp nhất số 12/VBHN-VPQH năm 2013 hợp nhất Luật kinh doanh bảo hiểm do Văn phòng Quốc hội ban hành (“Văn bản hợp nhất 12/VBHN-VPQH năm 2013”) có quy định về quyền và nghĩa vụ của bên mua bảo hiểm như sau:

Điều 18. Quyền và nghĩa vụ của bên mua bảo hiểm

1. Bên mua bảo hiểm có quyền:

đ) Chuyển nhượng hợp đồng bảo hiểm theo thỏa thuận trong hợp đồng bảo hiểm hoặc theo quy định của pháp luật;”

Điều 26. Chuyển nhượng hợp đồng bảo hiểm

1. Bên mua bảo hiểm có thể chuyển nhượng hợp đồng bảo hiểm theo thỏa thuận trong hợp đồng bảo hiểm.”

Căn cứ theo quy định trên, trong trường hợp của quý khách, quý khách có quyền chuyển nhượng hợp đồng bảo hiểm đối với anh A nếu trong hợp hợp đồng bảo hiểm có thỏa thuận. Ngoài ra, đối với việc chuyển nhượng hợp đồng bảo hiểm của quý khách có hiệu lực khi đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật, cụ thể:

  • Có thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp bảo hiểm về việc chuyển nhượng; và
  • Doanh nghiệp bảo hiểm có văn bản chấp nhận về sự chuyển nhượng đó.

[Khoản 2 Điều 26 Văn bản hợp nhất số 12/VBHN-VPQH năm 2013]

Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình. Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

Ghi chú:

Văn bản hợp nhất Luật Kinh doanh bảo hiểm

Văn bản hợp nhất 12/VBHN-VPQH năm 2013 hợp nhất Luật kinh doanh bảo hiểm do Văn phòng Quốc hội ban hành, hợp nhất:

  • Luật kinh doanh bảo hiểm số 24/2000/QH10 ngày 09 tháng 12 năm 2000 của Quốc hội, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 4 năm 2001; và
  • Luật số 61/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật kinh doanh bảo hiểm, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2011.
Agree Comment 0 Agrees almost 4 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.