This site is under development, some of the functionalities may not work properly.
Anonymous
in Insurance Law
Asked May 15, 2017

Tranh chấp hợp đồng bảo hiểm tài sản – Sự kiện bảo hiểm xảy ra trong thời gian gia hạn thời gian đóng phí bảo hiểm

  • 1 Answer
  • 278 Views

Công ty tôi ký kết hợp động bảo hiểm tài sản với doanh nghiệp bảo hiểm A cho lô hàng vải tại nhà kho của công ty, với giá trị bảo hiểm là 1.2 tỷ đồng. Thời hạn bảo hiểm là 2 năm và thoả thuận nộp phí đến thời điểm 25/11/2016. Tuy nhiên, do một số vấn đề tài chính nên công ty tôi đã thỏa thuận với doanh nghiệp bảo hiểm A về việc dời thời điểm nộp phí sang ngày 25/12/2016.

Vào ngày 15/12/2016 [trong thời gian gia hạn đóng phí bảo hiểm], do nhân viên của công ty tôi vô ý sạc điện thoại khi kiểm kho nên kho hàng bốc cháy, toàn bộ lô hàng vải bị tiêu hủy. Đến ngày 18/12/2016, công ty tôi vẫn nộp phí bảo hiểm bằng chuyển khoản qua ngân hàng và có yêu cầu doanh nghiệp bảo hiểm A bồi thường. Tuy nhiên, công ty bảo hiểm A từ chối bồi thường và chuyển trả phí bảo hiểm cho công ty tôi với lý do: hợp đồng bảo hiểm không phát sinh trách nhiệm trong thời gian gia hạn đóng phí bảo hiểm. Các Luật sư cho tôi hỏi, việc doanh nghiệp bảo hiểm A từ chối bồi thường nói trên là đúng hay sai? Tôi xin chân thành cảm ơn.

Answer 1

Trong trường hợp của quý khách, doanh nghiệp bảo hiểm A phải có trách nhiệm bồi thường cho quý công ty nếu sự kiện bảo hiểm xảy ra trong thời gian gia hạn đóng phí bảo hiểm theo quy định của pháp luật. Bởi lẽ, căn cứ theo Theo quy định tại Điều 23 Văn bản hợp nhất số 12/VBHN-VPHQ năm 2013 hợp nhất Luật Kinh doanh bảo hiểm (“Văn bản hợp nhất số 12/VBHN-VPQH năm 2013”) có quy định về các trường hợp chấm dứt hợp đồng bảo hiểm như sau:

  • Bên mua bảo hiểm không còn quyền lợi có thể được bảo hiểm [Khoản 1 Điều 23];
  • Bên mua bảo hiểm không đóng đủ phí bảo hiểm hoặc không đóng phí bảo hiểm theo thời hạn thoả thuận trong hợp đồng bảo hiểm, trừ trường hợp các bên có thoả thuận khác [Khoản 2 Điều 23]
  • Bên mua bảo hiểm không đóng đủ phí bảo hiểm trong thời gian gia hạn đóng phí bảo hiểm theo thoả thuận trong hợp đồng bảo hiểm [Khoản 3 Điều 23].

Ngoài ra, căn cứ quy định tại Khoản 3 Điều 24 Văn bản hợp nhất số 12/VBHN-VPQH năm 2013, hậu quả pháp lý của việc chấm dứt hợp đồng bảo hiểm như sau:

Điều 24 Hậu quả pháp lý của việc chấm dứt hợp đồng bảo hiểm

3. Trong trường hợp chấm dứt hợp đồng bảo hiểm theo quy định tại Khoản 3 Điều 23 của Luật này, doanh nghiệp bảo hiểm vẫn phải chịu trách nhiệm bồi thường cho người được bảo hiểm khi sự kiện bảo hiểm xảy ra trong thời gian gia hạn đóng phí; bên mua bảo hiểm vẫn phải đóng đủ phí bảo hiểm đến hết thời gian gia hạn theo thoả thuận trong hợp đồng bảo hiểm. Quy định này không áp dụng đối với hợp đồng bảo hiểm con người".

Theo thông tin mà quý khách cung cấp, (i) quý công ty và doanh nghiệp bảo hiểm A có gia hạn thời gian đóng bảo hiểm đến ngày 25/12/2016; (ii) ngày 15/12/2016 thì sự kiện bảo hiểm xảy ra [kho hàng của quý công ty bị cháy] và (iii) ngày 18/12/2016 quý công ty vẫn tiến hành đóng phí bảo hiểm cho doanh nghiệp bảo hiểm A thông qua ngân hàng. Trong trường hợp này, theo quy định tại khoàn 3 Điều 24 của Văn bản hợp nhất số 12/VBHN-VPQH năm 2013 thì công ty bảo hiểm vẫn phải có trách nhiệm bồi thường cho quý khách [người được bảo hiểm] khi sự kiện bảo hiểm xảy ra trong thời gian gia hạn đóng phí và quý khách đã đóng đủ phí bảo hiểm đến hết thời gian gia hạn theo thoả thuận trong hợp đồng bảo hiểm. Do đó, việc từ chối bồi trách nhiệm bảo hiểm của doanh nghiệp bảo hiểm A là không đúng quy định của pháp luật. 

Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình. Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

Ghi chú

Văn bản hợp nhất Luật Kinh doanh bảo hiểm

Văn bản hợp nhất số 12/VBHN-VPQH năm 2013 hợp nhất Luật kinh doanh bảo hiểm do Văn phòng Quốc hội ban hành, hợp nhất:

  • Luật kinh doanh bảo hiểm số 24/2000/QH10 ngày 09 tháng 12 năm 2000 của Quốc hội, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 4 năm 2001; và
  • Luật số 61/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật kinh doanh bảo hiểm, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2011.
Agree Comment 0 Agrees almost 4 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.